Uw mening over verkeer en parkeren

Als buurtplatform ontvangen we regelmatig vragen en opmerkingen over verkeersituaties zoals inrichting van een weg, 30km zones, parkeerproblemen etc.Ook tijdens de wijkschouw zijn een aantal punten aan de orde gekomen. De gemeente Gooise Meren is bezig met het mobiliteitsplan voor…

Terugblik op de wijkschouw

Het was stralend weer afgelopen zaterdag tijdens de wijkschouw van Parkwijk. Naast bestuursleden van ons buurtplatform waren diverse mensen van verschillende disciplines van de Gemeente aanwezig, waaronder ook onze wijkwethouder, Nico Schimmel. Tijdens een rondgang op de fiets zijn alle…

Wijkschouw 2019 op 30 november

Evenals in voorgaande jaren zal er ook in 2019 een wijkschouw plaats vinden. Dit maal niet in het voorjaar maar in het najaar, en wel op 30 november 2019. Een wijkschouw houdt in dat leden van het buurtplatform samen met de…

Inloopavond inrichting stationsgebied

Namens de gemeente delen we het volgende bericht: Het gebied rond station Naarden-Bussum staat voor een ingrijpende verandering. Doordat afgelopen zomer 3 sporen zijn verwijderd, zijn er kansen om het gebied rond het station beter in te richten. We willen…

Duurzaam wonen in Parkwijk

Het streven van het buurtteam Parkwijk Duurzaam is om met elkaar de energievraag in Parkwijk te verlagen en onze woningen geschikt te maken voor een duurzame toekomst van onze wijk. Een belangrijke eerste stap richting duurzaam wonen is het isoleren…

Het Gooi leeft – lezing Sinterklaasfeest en Kerst in de kunst

Het Gooi Leeft organiseert activiteiten voor alle bewoners in de wijken rond “De Veste”, dus ook voor Parkwijk. Alle bewoners zijn welkom. Op vrijdag 22 november neemt kunsthistorica Diana Kostman U mee langs de uitbeelding van het Sinterklaasfeest en het…

Informatieavond ‘Duurzaam Wonen in Parkwijk’ op 23 september

In samenwerking met het Buurtplatform Parkwijk en de gemeente Gooise Meren zijn enkele buurtbewoners het initiatief ‘Duurzaam wonen in Parkwijk’ gestart. Het doel is om de energievraag in onze wijk te verminderen. Energie die we niet gebruiken, hoeft immers ook niet duurzaam…

Werkzaamheden Oude Rijksweg

In september en oktober 2019 vindt in opdracht van de gemeente Gooise Meren noodzakelijk onderhoud plaats aan het asfalt op de belangrijkste verbindingsweg in Naarden: Rijksweg – Godelindeweg – Amersfoortsestraatweg. Ook wordt op de Rijksweg een nieuwe rotonde aangelegd bij…

30 km stickers

Enige tijd geleden hebben we demogelijkheid geboden 30 km stickers af te halen om op vuilnisbakken langs de straat te plakken. Zie hier het resultaat! Er zijn nog enige stickers verkrijgbaar via voorzitter@parkwijknaarden.nl.

Informatie avond ‘Duurzaam wonen’ 23 september

Op maandag 23 september wordt er een informatie avond ‘Duurzaam wonen’ georganiseerd voor de bewoners van onze wijken. Enkele buurtbewoners zijn het initiatief Parkwijk Duurzaam gestart in samenwerking met het Buurtplatform Parkwijk en de gemeente, met als eerste doel om de…