Waar ligt Parkwijk in Naarden?

Op onderstaande kaart ziet u welke wijken onderdeel uitmaken van Bewonersplatform Parkwijk Naarden. Als u een wijk selecteert, ziet u de straatnamen van die wijk.

Demografische gegevens

Zie hieronder de demografische gegevens van Parkwijk van 2018:
Parkwijk telt 5985 inwoners; 33% van deze inwoners is jonger dan 25 jaar – 21% is ouder dan 65 jaar.
Er zijn 2440 huishoudens in Parkwijk, waarvan 40% huishoudens met kinderen.
Het merendeel van de woningen in Parkwijk zijn koopwoningen (79%). De gemiddelde woningwaarde is €404.000.

Zie hieronder de verdeling over de verschillende wijken:

Inwoners van Parkwijk
Huishoudens in Parkwijk
Woningen in Parkwijk

Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2018