Over ons

Wie zijn we?

Het Bewonersplattform Parkwijk Naarden vertegenwoordigt de bewoners van de wijken Oranje-Nassau Noord, Oranje-Nassau Zuid, Naardermeerkwartier, Ministerpark en Fortlanden. Het buurtplatform fungeert als schakel tussen de bewoners en de gemeente Gooise Meren en bestaat uit een bestuur en leden.

Het bestuur is een groep van enthousiaste en betrokken buurtbewoners die zich bezighoudt met specifieke onderwerpen als Verkeer, Veiligheid, Groen, Jeugd, Senioren en Bewegen. Daarnaast zijn er een aantal actieve bewoners die zich inzetten voor specifieke projecten. Zie de pagina over het lidmaatschap voor meer achtergrondinformatie.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden: Léon Kramer (voorzitter), Cees Bouman (penningmeester), Kees Hogenbirk (secretaris), Henk Penseel (lid).

Wat doen we?

Bewonersplatform Parkwijk is één van de bewonersplatforms binnen de gemeente Gooise Meren. We werken samen met de gemeente, politie en BOA’s, buurtpreventieverenigingen en maatschappelijke instellingen. Tussen ons buurtplatform en de gemeente is er een convenant ‘Buurtgericht werken afgesloten.

U kunt ons benaderen als er opvallende zaken in de buurt zijn waarvan u niet weet bij wie u daarmee terecht kunt. Of als er zaken zijn die beter kunnen, bijvoorbeeld tussen bewoners en gemeente. Wij fungeren dan als ‘mediator’; we luisteren naar de partijen en proberen partijen met elkaar aan tafel te krijgen en de dialoog aan te gaan. Onze primaire doelstelling is om de woonkwaliteit en veiligheid – in de breedste zin van het woord – binnen de wijken te behouden én waar mogelijk te verbeteren. Dat we als schakel functioneren wil niet zeggen dat we altijd het resultaat behalen wat bewoners graag zouden willen zien. Maar dat we altijd ons uiterste best doen, mag u zeker van ons verlangen.

Werkgroepen 2022

We zijn druk bezig om dit najaar een aantal werkgroepen te organiseren. De werkgroep verkeer zal na de zomervakantie vorm krijgen.

Doet u ook mee?

Vind u het leuk om mee te denken over onze wijken? Heeft u ideeën? Wij zijn voortdurend op zoek naar actieve bewoners die op projectbasis leuke initiatieven uit de wijken willen vormgeven. Interesse? Stuur ons een mail en we nemen snel contact op.