Lidmaatschap van Parkwijk

Voor invloed en om de uitdagingen van onze tijd beter aan te kunnen pakken, hebben we leden nodig. Het liefst zien we dat elke buurtbewoner die leefbaarheid, betrokkenheid en samenwerking waardeert lid wordt. Met meer leden krijgen we meer voor elkaar en kunnen we elkaars energie en talenten beter benutten.

De belangrijkste redenen voor dit (gratis) lidmaatschap zetten we hieronder op een rijtje:
1.    Bewoners willen meer eigen inbreng en initiatief
Steeds meer inwoners hebben de behoefte, tijd en deskundigheid om in hun eigen buurt of straat initiatieven te ontplooien. Denkt u daarbij aan een fijne speelplek voor de kinderen, meer bloemen of biodiversiteit in openbare groenstroken, een slimmer parkeerbeleid of oplaadplekken, etc. Het buurtplatform kent al langere tijd de processen en mogelijkheden van de gemeente. Initiatiefnemers kunnen via het buurtplatform vervolgens effectief gebruik van maken van die relatie. 

2.    De gemeente wil en kan het niet meer alleen en zoekt inwonersparticipatie 
De gemeente wil tegenwoordig niet alleen maar inspraak, maar wil ook participatie vanuit de buurt. Eigenlijk een logische volgende stap naar een meer lokale democratie. Dit kan, praktisch gezien, niet met iedere initiatiefnemer individueel gerealiseerd worden. De gemeente wil de samenwerking versnellen door gebruik te maken van buurtplatformen, waar samenwerking en vertrouwen al jaren ontwikkeld wordt.

3.    De uitdagingen van onze tijd vragen om meer samenwerking
De nieuwe uitdagingen, zoals energietransitie, versterking van het groen, de circulaire economie en de inclusieve samenleving, zullen de komende decennia gevolgen hebben voor iedereen. Niet alles kan opgelost worden door alleen de nationale- of lokale overheid, iedereen heeft een rol in te vervullen.  Veel oplossingen zullen lokaal en in de buurt gevonden moeten worden. Het buurtplatform kan daar een mooie co√∂rdinerende rol in vervullen. Zie bijvoorbeeld hoe onze Samen sneller duurzaam nu al aan de slag is!

4.    Last but not least, samen aan een nog mooiere buurt werken is leuk!
En dat kunnen we uit eigen ervaring zeggen!  Wij geven de komende tijd graag de vele mooie en leuke samenwerkingen die er reeds plaatsvinden in onze wijken meer zichtbaarheid op onze website en in onze maandelijkse nieuwsbrieven.
In het najaar zullen we onze volgende Ledenvergadering organiseren waarin we een volledige update zullen geven van onze activiteiten.

Kunt u zich vinden in het bovenstaande? Help dan ons én elkaar door u hier rechts aan te melden als lid. Het lidmaatschap is gratis en we blijven u dan op de hoogte houden middels onze periodieke nieuwsbrieven.

Natuurlijk kunt u feedback geven, vragen stellen en uw initiatieven delen, dat stellen we enorm op prijs!