Meer in de buurt

Op deze pagina geven we een overzicht van andere aan het buurtwerk gerelateerde activiteiten in de diverse wijken.

De wijkwethouder: Nico Schimmel

De wijkwethouder is namens het gemeentebestuur het aanspreekpunt voor wijken. Bij een wijkschouw gaat de wijkwethouder mee in de wijk ...

De buurtsportcoaches

De Buurtsportcoaches, Sportverenigingsondersteuner en de Jongeren op Gezond Gewicht regisseur begeleiden sportaanbieders en bevorderen een gezonde leefstijl voor inwoners van ...

Het Gooi leeft

“Het Gooi Leeft” is een verzameling activiteiten gericht op de ouderen in de wijken De Vierhoven en Parkwijk in Naarden ...