Menu Sluiten

Verkeersveiligheid

Wij als bewonersplatform signaleren dat veel bewoners zich zorgen maken om de verkeersveiligheid binnen onze wijken. Voor 2019 lag daarom het accent van onze activiteiten op de 30 km zones en de veiligheid van weggebruikers en bewoners op deze wegen.

Ongeveer 3.000 inwoners van Gooise Meren hebben vorig jaar de enquête over het Mobiliteitsplan ingevuld. Het mobiliteitsplan wordt dit jaar door de gemeente verder uitgewerkt. Bewonersplatform Parkwijk zal aanwezig zijn op de inspreekavonden en fungeert als spreekbuis namens onze bewoners.

2019:
We zijn geschrokken van de uitkomsten van snelheidsmetingen door middel van de zogeheten ‘Smiley’s’, met name op de Kon. Wilhelminalaan. Op deze straat wordt door maar liefst 59% van de automobilisten te hard gereden, met zelfs een uitschieter naar 87 km/uur!
We zullen daarom in 2019, samen met de gemeente, aandacht geven aan een duidelijke signalering van 30km wegen, bijvoorbeeld door het plaatsen van 30km aanduidingen op het wegdek. Eventueel zullen we, tezamen met VVN (Veilig Verkeer Nederland), een gerichte actie doen op de Kon. Wilhelminalaan.
Aanvullend hebben we de mogelijkheid geboden via ons buurtplatform stickers te ontvangen voor afvalbakken die langs de weg staan met daarop een afbeelding van een 30km bord. Doel hiervan is om mensen doorlopend bewust te maken van het feit dat men in een 30km zone rijdt.
Op deze actie hebben 4 bewoners gereageerd, deze zullen meerdere mensen in hun straat gaan mobiliseren.