Menu Sluiten

Verkeersveiligheid

Wij als buurtplatform signaleren dat veel bewoners zich zorgen maken om de verkeersveiligheid binnen onze wijken. Voor 2019 ligt daarom het accent van onze activiteiten op de 30km zones en de veiligheid van weggebruikers en bewoners op deze wegen.

We zijn geschrokken van de uitkomsten van snelheidsmetingen door middel van de zogeheten ‘Smiley’s’, met name op de Kon. Wilhelminalaan. Op deze straat wordt door maar liefst 59% van de automobilisten te hard gereden, met zelfs een uitschieter naar 87 km/uur!
We zullen daarom dit jaar, samen met de gemeente, aandacht geven aan een duidelijke signalering van 30km wegen, bijvoorbeeld door het plaatsen van 30km aanduidingen op het wegdek. Eventueel zullen we na de zomer, tezamen met VVN (Veilig Verkeer Nederland), een gerichte actie doen op de Kon. Wilhelminalaan.
Aanvullend hebben we de mogelijkheid geboden via ons buurtplatform stickers te ontvangen voor afvalbakken die langs de weg staan met daarop een afbeelding van een 30km bord. Doel hiervan is om mensen doorlopend bewust te maken van het feit dat men in een 30km zone rijdt.
Op deze actie hebben 4 bewoners gereageerd, deze zullen meerdere mensen in hun straat gaan mobiliseren.

Vindt u ook dat er in uw 30km zone straat te hard gereden wordt,? Dan kunt u zich ook melden voor stickers, via voorzitter@parkwijknaarden.nl.

In de herfst willen we daarnaast aandacht geven aan fietsverlichting.