Gemeente geeft goedkeuring aan deelscooter: regulering volgt later

De komst van meer deelvervoer biedt mogelijkheden om de bereikbaarheid van
gebieden in onze gemeente te vergroten. Daarnaast kan het aantal gereden
autokilometers verminderen waardoor de CO2 uitstoot afneemt.


Om de potentie van deelmobiliteit zo goed mogelijk te kunnen benutten en
daarnaast mogelijke overlast in de openbare ruimte te beperken, is het wenselijk
om deze ontwikkeling te kunnen sturen. De huidige APV (algemene plaatselijke verordening) biedt hier echter geen
mogelijkheden voor. Dit betekent dat het college zeer beperkte voorwaarden kan
stellen ten aanzien van de kwaliteit, de locatie en het aantal deelvoertuigen.

De kans bestaat dat de geparkeerde deelscooters en –fietsen voor hinder en
overlast zorgen. De gemeente kan alleen handhaven op basis van de algemeen
geldende regelgeving voor (brom)fietsen in onze gemeente. Er zijn momenteel geen
mogelijkheden om de eventuele negatieve effecten van deelmobiliteit te reguleren.
Om het deelvervoer te kunnen reguleren zal het college naar verwachting in Q4 een
voorstel sturen aan uw raad.