Historie Bewonersplatform Parkwijk

In 2008 is er begonnen met “Wijkgericht werken in Naarden” in de buurten Ministerpark, Oranje NassauPark-zuid, Oranje NassauPark-noord, Naardermeerkwartier en Fortlanden. Uit alle wijken werd er gezocht naar deelnemers . De voorbereidingsgroep bestond uit Laurent Choffat, Jan Flier, Peter Ledder en Loek Heppenstrijdt. Later zijn diverse anderen aangehaakt.
Op 25 september 2008 heeft de eerste Wijkschouw plaatsgevonden. Diverse zaken zijn aangedragen en door middel van veel foto’s werd alles in kaart gebracht. Ook in 2008 is er een overzicht gemaakt van wat de mogelijkheden zijn van bewonersinvloed. Dit speelt heden te dage ook nog in de Gemeente Gooise Meren. Het buurtplatform Parkwijk werd eind 2008 opgericht. Parkwijk is op 16 december 2008 ingeschreven in de Kamer van Koophandel als Vereniging Parkwijk Naarden.                                                                                                                                                                                                                     
De definitie van Wijkgericht werken  was in die tijd:
Wijkgericht werken is een gebiedsgerichte manier van werken, waarbij de gemeente Naarden samen met wijkbewoners en andere professionele organisatie, nadenkt en uitvoering geeft aan de aanpak van zaken die spelen rondom schoon, heel en veilig in de buurten van de gemeente Naarden. 
Doestelling was o.a.: Bevorderen van een grotere betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk/woonomgeving (actief burgerschap). In 2009 werd het eerste convenant tussen de gemeente en de buurtplatforms geïntroduceerd. Naarden was in die tijd zijn tijd vooruit!

Het ging en gaat toch altijd weer om echt samenwerken