Wijkschouw 2019 op 30 november

Evenals in voorgaande jaren zal er ook in 2019 een wijkschouw plaats vinden. Dit maal niet in het voorjaar maar in het najaar, en wel op 30 november 2019.

Een wijkschouw houdt in dat leden van het buurtplatform samen met de wijkwethouder Nico Schimmel en een medewerker wijkgericht werken van de gemeente per fiets de openbare ruimte gaan bekijken. Op die manier brengen we in beeld hoe het met onze wijken gesteld is en of er aspecten zijn waar iets aan valt te verbeteren.

Graag horen we van u welke punten u graag bekeken wilt hebben. Zijn er zaken in uw straat of wijk waar u iets over te melden hebt?
U kunt al uw concrete vragen of opmerkingen tot en met donderdag 28 november per mail stellen aan: secretaris@parkwijknaarden.nl.

We zullen aan de hand van onze eigen punten en de inbreng van bewoners dan een route inplannen. Naderhand zal er een verslag van deze schouw gemaakt worden en zal aan alle vraagstellers een terugkoppeling gegeven worden.
We wachten graag uw inbreng af!

Naar aanleiding van de vorige schouw is opgevallen dat er veel meldingen binnen kwamen die via de Meldingen openbare ruimte‘ van de gemeente hadden kunnen worden doorgegeven, zoals bijvoorbeeld:

  • Slecht wegdek en stoepen, vaak door wortelgroei
  • Verkeersdrempels – gevaarlijke of onjuiste plaats
  • Noodzaak tot snoeien van bomen respectievelijk weghalen dode takken (storm)
  • Verdwenen of te weinig verkeersborden, enzovoorts.

Dergelijke vragen hoeven niet te blijven liggen totdat er een wijkschouw plaats vindt. Wel is het zo dat als u iets hebt gemeld en de gemeente heeft er geen (tijdige) actie op ondernomen, het wijkplatform wellicht iets voor u kan betekenen.

Ook komen er vaak meldingen van overhangend groen waardoor de stoepen te smal werden. Alhoewel de gemeente 1x per jaar controles hierop uitoefenen is dit toch vaak een kwestie van de eigenaar van het overlast gevende groen hierop aanspreken.