Werkgroep Verkeer wil uitbreiden

De Werkgroep Verkeer is onderdeel van het Buurtplatform Parkwijk Naarden en bestaat uit vertegenwoordigers uit de wijken Oranje Nassaupark Noord & Zuid, Ministerpark, Fortlanden en het Naardermeerkwartier. Wat kun je als bewoner zelf bijdragen? Verkeersdeelnemers zijn we allemaal en allemaal zijn we verantwoordelijk voor veilig gedrag in het verkeer. Dus respecteer de borden, de aanwijzingen en de aanwonenden, jouw eigen medebewoners. Samen houden we onze wijken veilig en leefbaar. De Werkgroep Verkeer is een overlegkader waarin vertegenwoordigers uit genoemde wijken elkaar ontmoeten, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. In dit overlegkader is het mogelijk om onderwerpen, gerelateerd aan verkeer en bereikbaarheid in en om deze wijken, te bespreken, te luisteren naar elkaars argumenten en tot gezamenlijke – specifiek op genoemde wijken – gerichte standpunten te komen op basis waarvan verder overlegd kan worden met Gemeente Gooise Meren en volksvertegenwoordigers. Het is van belang dat de plaatselijke politiek weet wat er speelt in de wijken. De gemeenteraad is de baas in Gooise Meren, neemt besluiten en kan maatregelen treffen om gedrag te beïnvloeden, zodat jong en oud zich veilig in onze mooie wijken kunnen verplaatsen. Vanuit de wijken neemt een viertal vertegenwoordigers deel aan deze Werkgroep: Hugo Kolff (voorzitter) uit Oranje Nassaupark Noord, Inger Heijnen en Joke Koelewijn uit Ministerpark en Joost van Hooff uit Oranje Nassaupark Zuid. Wij zijn op zoek naar jou, uit de wijken Fortlanden en Naardermeerkwartier. Heb je belangstelling en wil je meer informatie over het werk van de Werkgroep Verkeer, meld je dan bij de voorzitter Hugo Kolff, werkgroepverkeer@parkwijknaarden.nl. Mocht je op- en of aanmerkingen hebben inzake Verkeer / Bereikbaarheid in jouw wijk, heb je ideeën, klachten of wil je gewoon meedenken neem dan contact op met de Werkgroep. Wij antwoorden dan zo spoedig mogelijk.