Verkeersveiligheid – 30km zones

Buurtplatform Parkwijk is zeer begaan met de verkeersveiligheid. We zullen hier op regelmatige basis de komende periode wat over schrijven in onze nieuwsbrieven. Het onderwerp Verkeersveiligheid is dan ook een van onze Speerpunten voor 2019.

Dit bericht gaat hoofdzakelijk over de 30km zones. Er zijn op ons verzoek door de gemeente binnen onze straten diverse ‘smiley’s’ uitgezet voor een periode van 4 weken.
De uitkomsten van de tellingen van deze smiley’s zijn verontrustend:

  • Op de Juliana van Stolberglaan, 30 km zone, is er door 15% van het aantal gepasseerde voertuigen te hard gereden en de hoogst gemeten snelheid is 60 km/u.
  • Op de Lambertus Hortensiuslaan, 50km zone, is er 5% overschrijding van de maximum snelheid en de hoogst gemeten snelheid is maar liefst 115 km/u!
  • Op de Kon. Wilhelminalaan, 30 km zone, is er door 59% van de voertuigen een overschrijding en de hoogst gemeten snelheid is 87 km/u.

Wij zullen de komende tijd ook op andere plekken smiley’s laten plaatsen door de gemeente. Tevens zullen wij met een speciale actie gaan komen, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, op de plek waar de meeste overschrijding heeft plaatsgevonden. Tot op heden is dat dus de Kon. Wilhelminalaan.

Er wordt binnen de gemeente Gooise Meren op steeds meer plekken op de weg geschilderd dat men in een 30km zone rijdt. Zo ook op de Kon. Wilhelminalaan. De gemeente hoopt daarmee de attentiewaarde van de 30km zone te vergroten.

Maakt u zich zorgen over het verkeer in uw buurt? U kunt dit melden bij Veilig Verkeer Nederland. Zij helpen acties op te zetten die helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Kijk voor meer informatie op: https://participatiepunt.vvn.nl/

Container stickers

Voor 30 km zones heeft VVN container stickers beschikbaar. Door op de zijkant van een vuilcontainer een sticker te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximum snelheid. Omdat de sticker slechts één-, twee- of driewekelijks zichtbaar is, blijven ze opvallen. Bovendien zal iedereen die de sticker op zijn eigen container heeft geplakt, zelf ook minder geneigd zijn te snel te rijden in de buurt. Voorwaarde is wel dat de containers bij deze straten op de ophaaldag langs de straat staan, zodat het opvalt bij langsrijdend verkeer.
Buurtplatform Parkwijk heeft 150 stickers aangeschaft. Het is de bedoeling dat in een straat met een 30 km zone iemand het initiatief neemt om zo veel mogelijk mensen in de straat te benaderen of ze mee willen doen. Die persoon kan dat melden via kees.scheltes@planet.nl, en wij geven de stickers mee ter verspreiding. Een goede reden om met de buren uit de straat in gesprek te komen. Optimale burgerparticipatie!
De verspreiding zal pas plaats vinden vanaf 11 maart, dus alle tijd om de straat te mobiliseren!