Ken uw wethouder

Onze wethouder is Nico Schimmel. Met ‘onze’ bedoelen we de wethouder die namens het gemeentebestuur aanspreekpunt is voor onze wijk. In zijn vrije tijd is hij dirigent. Hij behoort bij de partij ‘Wij Gooise Meren’, die ontstond uit een fusie van Hart voor BNM en Goois Democratische Platform. Ongeveer eens in het jaar gaat hij samen met u Parkwijk door (als u zich te zijner tijd opgeeft). Dat is een zogenoemde wijkschouw. Als ’t goed is zal hij bij evenementen en andere belangrijke gebeurtenissen in de wijk aanwezig zijn. De wijkwethouders werken samen met de wijkadviseurs. Die van ons is Myrte Groen (zie elders op de site)