Inloopavond inrichting stationsgebied

Namens de gemeente delen we het volgende bericht:
Het gebied rond station Naarden-Bussum staat voor een ingrijpende verandering. Doordat afgelopen zomer 3 sporen zijn verwijderd, zijn er kansen om het gebied rond het station beter in te richten. We willen dit samen met inwoners en belanghebbenden oppakken. Kom op donderdagavond 28 november 2019 naar de startbijeenkomst in het gemeentehuis.

De samenwerking met inwoners en belanghebbenden is al in gang gezet met de ontwikkeling van een plan voor een entree aan de westzijde van het station (Slochterenlaan). Maar daarmee zijn we er nog niet. De gemeente wil het parkeren van fietsen beter mogelijk maken, de verbinding met het centrum versterken en kansen in beeld brengen waar het gaat om woningbouw, kantoorfaciliteiten en andere functies. Samen met belanghebbenden gaan we een integrale gebiedsvisie opstellen.

Programma
Om 20.00 uur opent wethouder Jorrit Eijbersen​​​​​​​ de bijeenkomst in het gemeentehuis. U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen. We stellen inbreng en deelname van betrokkenen zeer op prijs. U kunt zich tijdens de avond aanmelden om deel te nemen aan het vervolgproces. Uit de stakeholders zal een kernteam worden gevormd, dat verder aan de slag gaat met de gebiedsvisie.