Informatie avond ‘Duurzaam wonen’ 23 september

Op maandag 23 september wordt er een informatie avond ‘Duurzaam wonen’ georganiseerd voor de bewoners van onze wijken. Enkele buurtbewoners zijn het initiatief Parkwijk Duurzaam gestart in samenwerking met het Buurtplatform Parkwijk en de gemeente, met als eerste doel om de energievraag in onze wijk verminderen. Energie die we niet nodig hebben, hoeft immers ook niet duurzaam te worden opgewekt. De flyer over dit onderwerp heeft u enige weken geleden al in de brievenbus ontvangen. Begin september ontvangt u meer informatie en is er de mogelijkheid aan te melden voor deze avond. Via deze link kunt u de flyer nogmaals lezen. Wenodigen u van harte uit aanwezig te zijn op deze avond!