Communicatie blijft de basis van burgerparticipatie!

Bewonersplatform Parkwijk fleurt het winkelcentrum aan de Mackaylaan op met twee zgn. geraniumtorens en maakt daarmee de toegankelijkheid voor de winkelende bewoners nog aantrekkelijker en gezelliger. Het bewonersplatform wil de kwaliteit van wonen bewaken en waar mogelijk verbeteren. 

Overige activiteiten van het Platform:                 

  • Parkwijk is nu geheel gedekt door AED’s, wij hebben hiervoor een financiële bijdrage geleverd en zullen ook de jaarlijkse kosten deels financieren.           
  • Speeltuinen zijn en worden i.s.m. de Gemeente onderhouden en eventueel voorzien van nieuwe toestellen met eventueel een financiële bijdrage van ons.
  • Wij zijn betrokken bij het veiliger maken van de overgang van de Verlengde Fortlaan met de Cort van den Lindenlaan. De bewoners en de Calsschool zijn hierover in goed overleg met onze Wijkwethouder Nico Schimmel.  
  • Op diverse plekken in Parkwijk wordt, i.s.m. de Gemeente, de snelheid in kaart gebracht door het plaatsen van Smileys. 

Wij hopen velen van u als lid te kunnen verwelkomen en dan ook te zien op onze ALV einde dit jaar. Het krijgt een bijzonder thema en hier hoort u later van. Toon betrokkenheid bij Burgerparticipatie en als groep hebben we hiervoor meer mogelijkheden dan als eenling. U kunt ons altijd bereiken via het mailadres: secretaris@parkwijknaarden.nl
Omdat wij met de nieuwe overeenkomst subsidie moeten aanvragen voor financiële bijdragen, willen wij u hierbij vragen of u leuke ideeën heeft voor onze buurten en dan ook graag welke financiële bijdrage hierbij welkom is. Wij moeten dit voor 15 augustus indienen, dus kom snel met een idee!