Buurtplatform Parkwijk en de AED

Parkwijk Naarden heeft vorige jaar financiële bijdragen gedaan ter
ondersteuning van de aanschaf van AED’s. AED’s hebben echter ook onderhoud nodig en na verloop van tijd zal de accu en mogelijk ook de pads moeten worden vervangen. Ook is er een risico dat het apparaat wordt gestolen.
Allemaal onvoorziene kosten die meestal pas ter sprake komen als het apparaat al enige tijd hangt. Het is niet redelijk om van de bewoners waar de AED aan de muur hangt te verlangen deze kosten op zich te nemen. Daarom heeft buurtplatform Parkwijk in het budget van het komende jaar hiervoor een bedrag gereserveerd. 

De gemeenteraad heeft gelukkig ingestemd met een Plan van Aanpak voor een dekkend netwerk van AED’s. Er is besloten om budget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van AED’s en wervingscampagnes voor reanimatie.

Op dit moment voert het Rode Kruis in samenwerking met de gemeente Gooise Meren een onderzoek uit naar de bewustwording van het belang van een dekkend AED netwerk. Het kunnen reanimeren is bovendien een belangrijk aandachtspunt. Parkwijk zal ook hier een bijdrage aan gaan leveren.
Het aantal en de beschikbaarheid van de AED’s is inmiddels in kaart gebracht. Op het bijgevoegde kaartje kunt u zien waar de AED’s zich bevinden. De cirkels geven de maximale afstand aan. 

Ook de komende periode zal ons buurtplatform ruime aandacht aan de AED’s schenken. Meer hierover leest u in de komende nieuwsbrieven.

Wilt u zelf een AED aktie starten? Kijkt u dan op de website www.hartstichting.nl
Voor vragen over AED en reanimatielessen kunt u terecht bij: AEDgooisemeren@rodekruis.nl
Voor meer info over AED’s en mogelijke financiële bijdrage voor onderhoud kunt u terecht bij: wolter.eschauzier@parkwijknaarden.nl.