AED in de buurt

In Nederland krijgen jaarlijks 16.000 mensen een hartstilstand. Meestal is er sprake van een circulatiestilstand: een hartritmestoornis die er voor zorgt dat het hart stilvalt, er dus geen bloed meer rondgepompt wordt en een zuurstoftekort ontstaat. De meeste incidenten gebeuren thuis of op het werk. De enige manier om het hart weer normaal te laten kloppen, is het toedienen van een elektrische schok door middel van een AED.

Een niet gelukte reanimatie wordt vaak veroorzaakt door het te laat toedienen van een elektrische schok. De overlevingskansen na een hartstilstand dalen elke minuut met 10%. Bij reanimatie met een AED binnen 6 minuten na de hartstilstand, stijgen de overlevingskansen tot 70%. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk met de reanimatie te starten èn daarbij een elektrische schok toe te dienen. Snelle beschikbaarheid van een AED is daarom van levensbelang.

Het is daarom van levensbelang, dat AED in elke woonomgeving op gepaste afstand beschikbaar is. In Parkwijk loopt nu een aktie via buurtplatvorm Parkwijk en gemeente Gooise Meren om AED apparatuur in te kopen en te plaatsen in onze wijk.

De Hartstichting heeft een Reanimatie App beschikbaar waarmee u kunt oefenen en kennis over het gebruik van een AED up-to-date kunt houden. Zie voor meer informatie: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren/reanimatie-app

Daarnaast is er de App HartslagNu. Aangemelde gebruikers krijgen een melding als zij daadwerkelijk in de buurt van een slachtoffer aanwezig zijn. Door de gerichte alarmering is er een grote kans dat burger hulpverleners beschikbaar zijn. Meer informatie vindt u op https://hartslagnu.nl/.