Aandachtspunten vanuit onze bewoners

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor wijken waarin het prettig is om te leven. Op verzoek van een aantal bewoners willen we aandacht vragen voor de volgende onderwerpen:

  • Overhangend groen: Het is prettig dat in onze wijken zoveel groen is, zowel in de openbare ruimte als in de tuinen. De keerzijde is dat met name ouderen die wat slechter ter been zijn en jonge gezinnen met kinderwagens overlast ondervinden als de stoep smal wordt door overhangend groen uit tuinen. Wilt u eens kijken bij uw eigen tuin en eventueel de snoerschaar ter hand nemen om de stoep weer goed bereikbaar te maken?
  • Auto’s op de stoep: Ook op de stoep geparkeerde auto’s maken de stoepen smal. Soms is er weinig parkeerruimte in de buurt, soms realiseert men zich ook niet dat het overlast geeft. 
  • Hondenpoep: In onze wijken zijn veel bewoners met een hond. Graag willen we het initiatief wat op meerdere plekken in Nederland ontplooit wordt ook in onze wijken promoten: dat het normaal is om de hondenpoep op te ruimen. Op veel plekken in onze wijken staan houders voor hondenpoepzakjes en vuilnisbakken, waardoor het heel eenvoudig wordt om dit te doen. Dat is beter voor het milieu en prettiger voor iedereen.

Bedankt voor uw aandacht!
Wilt u zelf een onderwerp voor het voetlicht brengen, dan horen we dat graag zodat we daar in een volgende nieuwsbrief aandacht aan kunnen besteden.