Heldere parkeerregels zijn noodzakelijk voor alle deelvoertuigen

Buurtplatform Parkwijk in Naarden hield onlangs een enquête onder z’n bewoners naar het gebruik van de steeds vaker gesignaleerde groene scooters van Gosharing. 21 procent van de Parkwijkbewoners is (gratis) lid. Ruim duizend van hen ontvingen een digitale vragenlijst. Uiteindelijk vulden 179 bewoners de enquête volledig in. Meer dan 40% van de ontvangers die de mail opent, vult enquête in, wat iets zegt over de betrokkenheid. Voorzitter Leon Kramer van het buurtplatform: “We willen contact met onze Parkwijkbewoners en willen weten wat hen bezighoudt, met als doel om onze buurt leefbaarder te maken. Dat doen we samen met wethouder Nico Schimmel en de gemeente.” Want de uitkomsten van de enquête en de antwoorden op de openvraag zullen met de gemeente besproken worden. “We hadden als bestuur het gevoel,” gaat Kramer verder, “dat het aanbieden van deelvoertuigen veel emoties losmaakt en dat blijkt nu wel gezien de resultaten van de enquête.”

De bewoners zijn niet onverdeeld blij met de her en der geparkeerde scooters. Zo zegt bewoner Harry: “Gebruikers nemen (te) weinig verantwoordelijkheid voor de scooters en fietsen. Ze worden regelmatig midden op de stoep achtergelaten hetgeen tot irritatie bij de bewoners leidt en dus het draagvlak verminderd. Heldere parkeerregels zijn noodzakelijk voor alle deelvoertuigen.” Een andere bewoner, Terry, voegt daar aan toe: “Die dingen worden nu overal neergezet, op de meest onhandige locaties, of zo op het trottoir, zodat je er niet meer fatsoenlijk langs kunt. Centrale parkeerplekken zouden een prima oplossing kunnen zijn, bij station Naarden/Bussum bijvoorbeeld.”

Op de vraag of men de komende drie maanden gebruik gaat maken van een de deelscooter of -fiets zegt 90% nee. Als meest genoemde reden geeft men op dat men zelf een fiets heeft, of beschikt over eigen vervoer. 78% van de respondenten wenst extra parkeerregels voor de deelvoertuigen. Toch vindt bewoner Elzynie dat de gemeente zich met deze nieuwe ontwikkeling terughoudend moet opstellen. Het buurtplatform is blij met alle reacties en zal in de toekomst opnieuw ‘hete hangijzers’ peilen bij z’n bewoners en dit doorspelen aan de gemeente.

Zie ook bericht in het Naardernieuws.