18 Oktober – Struikelstenen in Parkwijk Naarden

Jacob Coerant woonde tot 1 juli 1942 aan de Comeniuslaan 30 in onze wijk in Naarden. Hij had verschillende beroepen na elkaar. Hij was slager, loonslachter, abattoirslachter en chauffeur. Zijn enige opleiding was lagere school.

In 1930 trouwde hij met Hanna Leijden van Amstel, een verkoopster van stoffen. In Amsterdam woonden ze aan de Nieuwe Amstelstraat en de Vrolikstraat. Tijdens de oorlog, in februari 1941, verhuisden ze naar de Comeniuslaan 30 in Naarden.

Op dat adres aan de Comeniuslaan woonde ook Irmgard Rosemann, een dienstbode. Zij kwam ook uit Amsterdam, maar woonde er al eerder: zij staat daar vanaf 19 november 1940 ingeschreven.

Hun verblijf op de Comeniuslaan zou niet lang duren. Op 30 juni/ 1 juli 1942 moest Irmgard Rosemann op transport naar Amsterdam. Zij werd gehuisvest aan de Nieuwe Heerengracht 19. Later volgde haar deportatie naar Westerbork. Op 17 maart 1943 ging ze van daar uit naar Sobibor. Op 20 maart 1943, gelijk na aankomst, werd ze vergast.

Jacob Coerant moest met vrouw en dochtertje Nanny van nog geen 2 jaar oud op 1 juli 1942 gedwongen vertrekken naar Amsterdam. Ook zij betrokken een woning aan de Nieuwe Heerengracht 19. Ook de ouders en broers van Jacob woonden daar.

Daarna wordt het jonge gezin gedeporteerd naar Westerbork. Van daar uit gaan ze op 25 mei 1943 op transport naar Sobibor. Gelijk na aankomst worden ze vergast, op 28 mei 1943. Jacob is dan 25 jaar, zijn vrouw 26 en hun dochtertje Nanny 2 jaar.

In Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden mensen opgepakt en naar kampen weggevoerd. Meer dan 600 joden kwamen niet meer terug in onze gemeente en zijn in kampen vermoord. Op woensdag 18 oktober worden in de stoep voor het huis op Comeniuslaan 30 voor Jacob Coerant, Hanna Coerant-Leijden van Amstel, Nanny Coerant en Irmgard Rosemann vier struikelstenen geplaatst door Stichting Struikelstenen Gooise Meren. Hiermee wordt de herinnering aan deze inwoners levend gehouden. 

Het struikelstenen project is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De struikelstenen zijn steentjes van 10x10x10cm. Op de bovenkant van dit steentje is een messing plaatje bevestigd met daarin gegraveerd de gegevens van de persoon die in het genoemde pand heeft gewoond. Voor iedere omgekomen bewoner wordt een steentje gelegd. Sinds 1994 zijn verspreid over verschillende landen in circa 1200 Europese steden en dorpen meer dan 100.000 van deze steentjes geplaatst.

De steentjes worden in de stoep geplaatst, in de publieke ruimte en dus niet op privéterrein. In tegenstelling tot wat de naam van de steen doet vermoeden, vormt deze geen enkel obstakel voor voetgangers omdat de steen op een gelijk niveau ligt met de bestaande bestrating. Het plaatsen gebeurt met instemming van de Joodse Gemeente Bussum en de gemeente Gooise Meren. Vanzelfsprekend worden nabestaanden en bewoners ook uitgenodigd.

Per adres wordt een ceremonie van legging georganiseerd, sober en integer. Hiervoor worden nabestaanden uitgenodigd, de gemeente, de joodse gemeente, maar ook bewoners, omwonenden, het Comité van Aanbeveling, de Historische Kring, Stichting Holocaust Comité Gooise Meren, pers en overige geïnteresseerden. Tijdens de ceremonie worden persoonlijke verhalen verteld over de mensen waarvoor een struikelsteen wordt gelegd, er worden gedichten voorgedragen, er kan muziek of zang zijn, de Kaddisj (gebed om overledenen te eren en herdenken) wordt gezegd en er is tijd voor het leggen van bloemen. Per adres duurt een ceremonie van legging circa een half uur. Basisscholen uit de buurt worden betrokken, komen met klassen naar de leggingen en krijgen van tevoren een les in de klas.

18 oktober

Op woensdagochtend 18 oktober worden er ook op de Zwarteweg 70 vier struikelstenen gelegd. U bent hierbij van harte uitgenodigd bij deze leggingen aanwezig te zijn. Op de Comeniuslaan start de ceremonie om 11.00 uur. Om 11.45 uur is de legging op de Zwarteweg.

De komende jaren zijn er nog meer adressen in onze wijk waarnaar onderzoek wordt gedaan en struikelstenen worden gelegd. Dit zijn de adressen:

Fortlaan 31, Graaf Janlaan 27, Graaf Willem de Oudelaan 15, 19, 42, 45, 55 en 58, Van Hall-laan 2, 29, 30 en 34, Heemskerklaan 4, Julianalaan (Stationslaan) 2 en 14, Keizer Ottoweg 5, Van Lijndenlaan 10 en 25, Mackaylaan 16 en 21, Prins Frederik Hendriklaan 9 en 10, Prins Willem van Oranjelaan 2 en 21, Rijksweg 9 en 44, Sandtmannlaan 13 en 24 (voor nummer 19 en 34 liggen al struikelstenen), Sophialaan 6, Stadhouder Willem II laan 10 en 14 en de Juliana van Stolberglaan 47 en 48.

Financiering

Struikelstenen worden met de hand gemaakt en kosten 150 euro per stuk. Het werk van de stichting wordt door circa twintig vrijwilligers gedaan. De stichting werft gelden bij fondsen en particulieren. Inmiddels zijn er bijdragen ontvangen van Lakeland Foundation, de provincie Noord-Holland, de Reeders Stichting, stichting Helder en de Lutherse Kerk. 

Wilt u een steentje bijdragen voor een adres in uw eigen wijk? Of wilt u samen met uw buren een steentje adopteren? Kom in actie! Stuur een mail naar info@struikelstenengooisemeren.nl en stort uw bijdrage op IBAN NL51 ABNA0108942767 t.n.v. Stichting Struikelstenen Gooise Meren. De stichting is een ANBI, zodat uw gift aftrekbaar is. Kijk voor meer informatie op www.struikelstenengooisemeren.nl