Menu Sluiten

Nieuwsbrief Buurtplatform Parkwijk – Special Duurzaam Wonen

Beste bewoner van Parkwijk, 

Het zijn bijzondere tijden. De laatste maanden zal ieders aandacht uit gegaan zijn naar Corona. Thuiswerken, binnen blijven, minder sociale contacten of misschien juist extra drukte vanwege een ‘vitaal beroep’. Ook de komende periode zal ons leven anders zijn dan wat we ‘normaal’ vonden. We hopen vooral dat u in goede gezondheid verkeert.

In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten van Parkwijk Duurzaam. Het initiatief in de wijk dat gaat over de energietransitie van Parkwijk. De bewonersavond hierover, in de Witte kerk in september 2019, lijkt mogelijk alweer een eeuwigheid geleden. In de tussentijd is er gelukkig veel gebeurd. 

In de Gemeente Gooise Meren is het doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Hiervoor moet er veel gebeuren aan de energievraag in de gemeente. Zowel bij bedrijven als bij huishoudens. Dit wordt “de energietransitie” genoemd. Deze doelstelling wordt ingevuld via 3 verschillende onderdelen, die natuurlijk onderling met elkaar verbonden zijn: 

  1. zoveel mogelijk energie besparen
  2. zoveel mogelijk duurzame energie opwekken 
  3. overgaan naar een aardgasvrije manier van verwarmen van woningen en gebouwen in 2050

Mogelijk dat u zelf al in actie bent gekomen, of dat u – zeker nu u zoveel thuis bent – ervaart dat het energieverbruik stijgt, uw maandlasten voor energie behoorlijk zijn toegenomen en/of het wooncomfort wel wat beter kan.

De energietransitie realiseren we door als overheid, bedrijven en bewoners nauw met elkaar samen te werken. Bewoners in de gemeente Gooise Meren zijn verenigd in de energiecoöperatie Wattnu, voor en door bewoners zonder winstoogmerk. Als u nog geen lid bent, maar wel interesse heeft kunt u zich aanmelden via www.wattnu.org/aanmelden

Eind 2019 is een convenant gesloten tussen de gemeente en Wattnu. Als wijkteam in Parkwijk gebruiken wij de kennis, kunde en slagkracht van Wattnu en zorgen we ervoor dat deze mogelijkheden bekend worden in de wijk, maar ook dat we de vele goede ideeën en initiatieven uit onze wijk verbinden met Wattnu, wanneer dat nuttig is. Parkwijk Duurzaam is tegenwoordig dus ‘empowered by Wattnu’. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de succesvolle samenwerkingen en de wijze waarop u daarvan kunt profiteren. 

Energie besparen

1)    Collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen
De collectieve inkoopactie van isolatiemaatregelen is per 1 mei afgelopen en zal na de zomer opnieuw starten. Er is veel interesse geweest voor deze actie, die van start ging tijdens de bewonersavond vorig jaar september. 
Diverse bewoners hebben daadwerkelijk hun woning laten isoleren. Ook nu nog, buiten het stookseizoen, zien we regelmatig busjes van isolatiebedrijven in de wijk geparkeerd staan om woningen te isoleren. De start is gemaakt. Hoe beter we onze huizen isoleren, hoe minder energie nodig is om deze te verwarmen en hoe gemakkelijker het is om op termijn alternatieven voor aardgas toe te passen.

ACTIE! In het najaar starten we weer met de collectieve inkoopactie van isolatiemaatregelen. Wattnu zal deze dan voor alle wijken van de gemeente Gooise Meren organiseren. Als buurtteam zijn we hier natuurlijk bij betrokken. We zullen u over de start van deze actie te zijner tijd informeren. Informatie over de inkoopactie kunt u op dat moment ook vinden op de website van Wattnu: www.Wattnu.org

2)    Online energiegesprek met €50,- waardebon
Wattnu lanceert deze week een hele mooie actie om inwoners te helpen bij het nemen van kleine maatregelen en het aanpassen van gedrag om energie te besparen (zie ook artikel NaarderNieuws 13 mei) Er zijn veel kleine maatregelen die relatief goedkoop en makkelijk uitvoerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld radiatorfolie, LED-lampen, tochtstrippen of een waterbesparende douchekop. In veel huishoudens is het mogelijk om met enkele kleine investeringen en meer energie bewustzijn 10% op het energieverbruik te besparen.

Als u wilt weten met welke kleine maatregelen u energie kunt besparen, vraagt dan een gratis online energiegesprek aan. In dit video- of telefoongesprek met een energiecoach wordt er gekeken welke kleine maatregelen voor u en uw woning relevant zijn. Energiecoaches zijn vrijwillige mede-bewoners die hiervoor een aantal trainingen hebben gevolgd.
Het leuke van dit gesprek is dat u niet alleen informatie krijgt over wát u eenvoudig kunt doen, maar na afloop van het gesprek ook een ludieke placemat met bespaartips krijgt, en een waardebon van €50,-  ontvangt. Met deze waardebon kunt u direct de daad bij het woord en producten uit zoeken op de website www.energiebespaarshop.nl.  

ACTIE! U kunt zich voor het gesprek aanmelden via Wattnu.org/actie. Wees er snel bij want er zijn 1000 waardebonnen beschikbaar in onze gemeente!  

Opwekken van energie

1)    Zonnepanelen op uw dak
Het mooie weer maakt het zelf opwekken van zonne-energie wel heel aantrekkelijk! Afgelopen weken piekte de productie van zonnestroom in Nederland als nooit tevoren. Wattnu organiseert een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Er is een uitgebreide leverancierselectie uitgevoerd, waaruit Groenpand als leverancier is geselecteerd. De collectieve inkoopactie gaat eind mei van start. Vanwege de coronamaatregelen wordt er een digitale video-informatie avond georganiseerd op 28 mei a.s. Als u interesse heeft in deelname aan deze informatie avond kunt u zich vooraf aanmelden via wattnu.org/aanmelden/aanmelding-informatiebijeenkomst.

ACTIE! Heeft u interesse in zonnepanelen, houd u dan de website van Wattnu en NaarderNieuws in de gaten. Mocht u op de bewonersavond vorig jaar september uw interesse in zonnepanelen al hebben aangegeven, dan zult u de informatie over deze inkoopactie sowieso ook per e-mail ontvangen.

2)    Collectieve zonnestroom: postcoderoos
Na succesvolle installatie van zonnepanelen op het gemeentehuis en het St. Vitus College, zullen op korte termijn zonnepanelen geplaatst worden op het dak van de roeivereniging aan de Thierensweg. Dit is een zgn. postcoderoosproject. Bewoners van het postcodegebied van de roeivereniging of een van de postcodes (o.b.v. de 4 cijfers van de postcode) die daar direct aan grenzen kunnen deelnemen aan dit project. Het betekent dat een bewoner een aantal van de panelen kunt adopteren en gebruiken voor de verduurzaming van uw eigen stroomverbruik.  
De wijken van Parkwijk liggen in dit postcodegebied. Voor dit project krijgen echter voorrang de leden van de roeivereniging woonachtig in de betreffende postcodegebieden én de bewoners die op de wachtlijst staan vanuit de eerdere postcoderoosprojecten. De verwachting is dat dit project reeds is voorzien van voldoende interesse. 

ACTIE! Heeft u interesse om deel te nemen aan een postcoderoos zonnestroomproject en bent u er de volgende keer graag als eerste bij, meldt u zich dan aan via Wattnu.org/aanmelden/participatie. Tipt u ons ook, wanneer u een ander dak weet in onze buurt, dat mogelijk geschikt is voor een collectief project. Wij horen het graag!

3)    Concept Regionale Energiestrategie is opgesteld
In de Regionale Energiestrategie (RES) staat beschreven hoeveel en waar in de regio Noord-Holland-Zuid duurzame energie uit zon en wind kan worden opgewekt. Gooise Meren maakt onderdeel uit van de regio Noord-Holland-Zuid en stelt als onderdeel van Gooi- en Vechtstreek een ‘eigen’ deel-RES op. Het eerste concept is in maart 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Diverse partijen, waaronder betrokken bewoners uit onze wijk, hebben meegedacht over en meegewerkt aan de totstandkoming van deze strategie. Betrokkenen werken het concept nu verder uit tot een definitieve versie die de gemeenteraad naar verwachting in maart 2021 zal vaststellen.  

ACTIE ! Als u wilt weten wat er in de concept-RES van onze regio beschreven is, dan kunt u dit bekijken op de website: energieregionhz.nl/conceptres. In het NaarderNieuws van 6 mei jl. is ook een interessant artikel te vinden over de RES (naardernieuws.nl/reader/140128#p=6).  

Duurzame warmte

Transitievisie Warmte (TVW)
De gemeente werkt aan de Transitievisie Warmte. De definitieve versie zal eind 2021 beschikbaar zijn. In deze visie staat aangegeven welke wijken er vóór 2030 overgaan naar duurzame warmte – in plaats van aardgas – en welke bron hiervoor realistisch is. Op regionaal niveau lopen momenteel diverse onderzoeken om de potentiële warmtebronnen verder op bruikbaarheid te onderzoeken. In de tussentijd doen zich concrete mogelijkheden voor waarmee de gemeente start om praktijkervaring op te doen.  

Aquathermie in Muiderberg
De ligging van Muiderberg aan het IJmeer geeft realistische mogelijkheden voor het benutten van warmte uit het IJmeer (aquathermie). De relatief nieuwe wijk Buitendijken is geschikt als pilot voor het aanleggen van een warmtenet, aangezien de woningen reeds van goede isolatie is voorzien. In Muiderberg doet deze kans zich voor, omdat er renovatiewerkzaamheden gepland zijn aan het riool, waardoor tegen relatief lage kosten een warmtenet zou kunnen worden aangelegd. De gemeente heeft in nauwe samenwerking met Wattnu en bewoners uit Muiderberg voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) subsidie aangevraagd bij Binnenlands Zaken.

ACTIE! Als u wilt weten wat er gaat gebeuren in de wijk Buitendijken in Muiderberg, dan kunt u dit lezen op: muidernieuws.nl/nieuws/algemeen/170513/wijk-buitendijken-gaat-over-op-aquathermie.

Vervolg
Met het versoepelen van de corona maatregelen komt er ook weer meer ruimte om activiteiten op te pakken. Mocht u ideeën hebben voor bijvoorbeeld een energie-straatproject, of heeft u plannen om met uw buren samen uw woningen verder te verduurzamen, laat het ons weten via het e-mailadres: Parkwijk@Wattnu.org. Wij helpen u graag verder!

Buurtteam Parkwijk Duurzaam
Mattijs, Cees, Henny, Michael, Adriaan en Floris