Menu Sluiten

Lid worden

Ons bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden, waarvan sommigen het al lange tijd doen. Wij zijn van plan einde dit jaar een Algemene Ledenvergadering te houden en aan de dan aanwezige leden te vragen of zij het nut van een Bewonersplatform met ons delen. Zo ja, dan gaarne aanmelding van nieuwe, jongere, bestuursleden, die met frisse wind verder gaan. Als het nut niet wordt ingezien, moeten we helaas stoppen met het Bewonersplatform. Maar we gaan er vanuit dat er vast mensen zijn die het willen voortzetten. Hierbij wil ik u ook nogmaals verzoeken om lid te worden, zie onze website www.parkwijknaarden.nl.
Het lidmaatschap is gratis en u bent dan ook van harte welkom op onze ALV. Probeer ook mensen uit uw straat of laan enthousiast te krijgen en zich op te geven voor de Nieuwsbrief en/of als lid.
Hartelijk dank!