Menu Sluiten

AED dekking

Buurplatform Parkwijk Naarden heeft als een van de speerpunten om zich in te zetten voor een 100% AED dekking in het gebied waarin Parkwijk Naarden actief is. Het doel is om tot zo veel mogelijk (24 uur per dag bereikbare) AED’s te komen.

Er zijn momenteel 5 AED’s binnen onze wijken, waarvan de aanschaf van 3 mede ondersteund is door Parkwijk via een subsidieactie.

De gemeente Gooise Meren heeft een inventarisatie gedaan en signaleert dat er aanvullend nog 11 AED’s gemeentebreed bij geplaatst dienen te worden om een goede dekking te bieden. We zullen hier een actieve rol binnen onze wijken in vervullen.

Buurtplatform Parkwijk heeft daartoe een werkgroep AED in het leven geroepen.
De leden van deze werkgroep zijn:
Carmen Epskamp
Saskia Bierens-de Haan
Wolter Eschauzier (bestuurlid) – wolter.eschauzier@parkwijknaarden.nl