Uw mening?


De aanbesteding van het project aanbrengen Fietssuggestiestroken en accentueren 30 km/h zone Kon.
Wilhelminalaan-Alexanderlaan-Thierensweg heeft plaatsgevonden.Hieruit is de firma Van Asch als
aannemer uit de bus gekomen om het werk uit te gaan voeren. De opdracht hiervoor is ook aan hen
verstrekt en het werk zal dus worden uitgevoerd.Wij willen hier zo spoedig mogelijk...>>Meer

In samenwerking met de gemeente Naarden houdt het buurtplatform Parkwijk op zaterdag 10 mei
2014 een schouw in de wijk Oranje Nassaupark Noord. Bewoners die de schouw willen meemaken zijn van
harte welkom. 
...>>Meer
Onderstaande brief is door de gemeente op 31 januari jongstleden naar de omwonenden, bewoners,
 familieleden van de bewoners en personeel van woonzorgcentrum Amaris De Veste gezonden.

Zie ook de bijgesloten schets (klik onder aan de brief op “schets bouwplaats” )
...>>Meer