Uw mening?


Gewapend tegen verfspetters heeft wethouder Wil de Vries-Kempes met veel kleurgevoel haar bijdrage
geleverd aan het opfleuren van het PENN-huisje in het parkje.Daarmee opende zij deze
speelgelegenheidin het Ministerpark officieel. Kunstenares Ellen Wennink tekende voor de opmaak en
de kleuren voor het huisje en de kinderen uit de wijk hebben hun best gedaan om het...>>Meer
Vanmiddag, 8 juni 2011, heeft wethouder mevrouw Wil de Vries - Kempes, door het met een sleutel
openen van het toegangshek,het nieuwe (en gesaneerde) wandelgebied aan de Charlotte de
Bourbonlaan/Graaf Willem de Oudelaan officieel geopend. Het nu mogelijk om deze mooie plek met of
zonder hond te bezoeken. Het is een fijne plek geworden waar honden lekker los kunnen...>>Meer
Het speeltuintje aan de Keizer Ottoweg is bijna af! De beplanting is af en krijgt water, de nieuwe
graszoden zijn uitgerold en groeien en het speelmeubilair is vervangen.

De klap op de vuurpijl is in voorbereiding: het beschilderen van het PENH-huisje.Het...>>Meer
Lieve mensen,

Toch weer wat achterstand opgelopen in mijn overzichten helaas. De afgelopen week heb ik dan ook
genoten van een weekje vakantie. Na het lezen van een kleine honderd e-mailberichten...>>Meer
Op zaterdag 11 juni 2011 zal het Buurtplatform Parkwijk Naarden een ronde maken door de wijken
Oranjepark Noord & - Zuid, Ministerpark, Fortlanden en Naardermeerkwartier. Deze wijkschouw is
bedoeld om na te gaan of zich in de openbare ruimte zaken voordoen die verbetering behoeven. Als
bewoner van deze wijken kent u uw directe omgeving als geen ander. Het Bestuur van het...>>Meer
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Naarden hebben op 21 april 2011 bekend gemaakt dat ingevolgeartikel 3.8 e.v. van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro), met ingang van 22 april
2011 voor een periode van zes weken (tot en met 2 juni 2011) voor een ieder
...>>Meer
Op 28 januari hebben wij een post geplaatst op het blog over het nieuwe uiterlijk van de winkelstrip
in de Mackaylaan.De ondernemers en omwonenden hebben gereageerd op de voorstellen en hebben
commentaren en op- en

...>>Meer
Op maandag 28 maart 2011 begint de sanering en herinrichting van het terreintje aan de Charlotte de
Bourbonlaan.Op deze plek stonden tot voor kort noodlokalen van de Minister Calsschool. De sanering
houdt in dat er een gronddoek wordt aangebracht met daarop een leeflaag van schone grond. Daarna
wordt het terrein ingericht als open, groen gebied met een wandelpad. Honden mogen er...>>Meer
Afgelopen maandag, op 7 maart j.l., is gestart met grootschalige werkzaamheden op de Meerstraat.
Hiervoor is de Meerstraat voor langere tijd afgesloten voor alle verkeer.Vanuit het Buurtplatform
Parkwijk Naarden is de zorg geuit over de gevolgen hiervan op omleidingsroutes en de omliggende
woonwijken. Daarom wordt hetverkeer regelmatig geobserveerd om zo tijdig te kunnen...>>Meer
Na veel en soms emotioneel overleg tussen de bewoners - vertegenwoordigd in de actiegroep Lokatie6 -
en de Woning Stichting Naardenis de aannemer begonnen met het bouwrijp maken van het terrein van de
voormalige Apostolische Kerk aan de Thorbeckelaan.

...>>Meer
Het Buurtplatform doe haar best om de leefbaarheid in de buurt - samen met de bewoners - zo optimaal
te houden. Verlichting, verkeer, groen. Ook hopen wij dat de bewoners hun eigen leef- en woongebied
onderhouden door de boel heel schoon en heel netjes achter te laten.
Het valt ons nu op dat er, na het afschieten van vuurwerk, nu - ruim 15 dagen geleden -...>>Meer
Het zal nooit duidelijk zijn wie het doet, maar het feit is dat mensen er een grote rotzooi van
maken.

"Als ik ze maar kwijt ben" mentaliteit. Deze foto's[gallery columns="2"]
...>>Meer
Samen met een aantal bewoners werkt het Buurtplatform Parkwijk Naarden aan plannen voor de
verbetering van de speelruimte in de buurt. De huidige speeltuin zal worden aangepast en ook komt er
waarschijnlijk bij het spoor een aparte speelgelegenheid voor oudere kinderen.

...>>Meer
Op dinsdag 14 december 2010 heeft de gemeente tijdens een informatieavond eenontwerp voor de
herinrichting van de Laegieskampweg en Kolfbaan gepresenteerd. Dit ontwerp kunt u hieronder
downloaden.

...>>Meer
Op7 december 2010hebben de gemeente Naarden en de Woningstichting Naarden een overeenkomst
ondertekendom groepswoningen voor 24 licht dementerende ouderen te bouwen. De woningen komen op de
plek van de voormalige Apostolische Kerk aan de Thorbeckelaan.

...>>Meer
Met de komst van het eerste hondenlosloopgebied ( Naardermeerkwartier ) wijzen wij iedereen graag op
de geldende spelregels omtrent honden in Naarden.
De hond moet aangelijnd zijn binnen de bebouwde kom, tenzij u in het losloopgebied wandelt met uw
hond.
...>>Meer
Proef tot bestrijding overlast hondenpoep blijkt succes en wordt uitgebreid

Ruim een jaar geleden zijn door de Gemeente Naarden in samenspraak met het buurtplatform Parkwijk
meerdere hondenpoepbakken met houders voor de zakjes in de wijken geplaatst met een...>>Meer
Het is weer vroeg donker.

Vorig jaar heeft de werkgroep Veiligheid van Parkwijk Naarden de verlichting, lampen en armaturen,
in
...>>Meer
Het is in het belang van alle inwoners van Naarden dat men jong of oud, fietser, voetganger of
automobilist op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen.
In de Naarder Koerier van 16 september 2010 deed de Gemeente een oproep aan de inwoners om aan te
geven waar zich knelpunten voordoen.
...>>Meer

Het komt vaak voor dat bewoners hun rommel niet in de containers maar ernaast deponeren.
Dat komt het aanzien van de wijk niet ten goede.
Goed om op te letten en niet zomaar de spullen te dumpen op een plek waar dat niet...>>Meer