Uw mening?


13-11-15 Buurtplatformen willen Stadsraad Naarden vormen

Buurtplatformen willen Stadsraad Naarden vormen

De voorzitters van de vijf buurtplatformen die Naarden rijk is willen graag uw aandacht vragen voor het volgende. Met de komende fusie van gemeenten bestaat de kans dat de manier van samenwerken, zoals deze nu plaatsvindt tussen de gemeente Naarden en haar inwoners, zal verslechteren. Om uw belangen te kunnen blijven behartigen stellen wij voor om de ‘Stadsraad Naarden’ op te richten.

Op dit moment is er een succesvolle samenwerking tussen Naarden en haar inwoners doordat u zowel rechtstreeks met de gemeenteraadsleden/ambtenaren als met de lokale buurtplatformen contact kunt opnemen over zaken die uw wijk aangaan. Gebleken is dat vragen en problemen die via een buurtplatform aangekaart werden zeer snel beantwoord en opgelost werden.

Bij het maken van de plannen voor de komende fusie lijkt deze manier van samenwerken echter niet te worden overgenomen. Er worden allerlei mooie plannen geschreven, maar het principe van een buurtplatform voor en door bewoners komt niet terug. Wel wordt onder leiding van een extern bureau gesproken over een bouwstenennotitie, een ontwerpLab, inspreken via webcams en een werkgroep die dit volgend jaar allemaal moet gaan uitwerken. Wij vragen ons af:  why change a winning team?

Het ontbreken van de buurtplatformen, in de huidige of in een aangepaste vorm, verontrust ons. Onderzoek van de Universiteit Twente heeft onder meer aangetoond dat in fusiegemeenten de afstand tussen bewoners en bestuur groter wordt. Om dit te voorkomen willen wij onze krachten bundelen in de Stadsraad Naarden. De bedoeling is dat deze vanaf 2016 een stem geeft aan de verschillende buurtplatformen tezamen. Over deze plannen zullen we ook overleggen met bewonersinitiatieven uit Muiden en Muiderberg, die eerder al belangstelling hebben getoond voor een dergelijke constructie, en uiteraard ook met Bussumse inwonersgroeperingen.

Naar ons idee is het vormen van deze Stadsraad de beste manier om de burgerparticipatie zoals die nu bestaat een duidelijke stem te kunnen geven in de nieuwe bestuursvorm die door de fusie zal ontstaan.

Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie:

REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha