Uw mening?


14-12-14 Incidenten 11 november tm 7 december

Hierbij de politieberichten van Mark Overliese en Dennis van den Berg over de periode 11 november tot en met 7 december.

Lieve mensen.

Allereerste excuses dat ik u niet allemaal heb gebeld nadat een aantal van u contact met mij zochten. Ik hoop dat u van mij kunt aannemen dat er dagelijks nogal wat mensen zijn die de aandacht van de wijkagent willen. Of dit nu gaat om misdrijven, burenruzies, relatieproblemen, hardrijders, fietsers zonder licht, jeugdoverlast, opvoedingsonkunde, psychiatrische patiënten of andere zaken. Voor een niet limitatief aantal incidenten weet men mij te vinden. Dat gebeurt telefonisch, middels terugbelberichten als ik niet opneem, rechtstreekse e-mails, e-mails in onze wijkteambox en tegenwoordig zelfs via een algemeen e-mailadres. Alles komt bij mij terecht en dat is soms een beetje veel van het goede. Er wordt namelijk van mij verwacht dat ik ook nog andere zaken doe dan telefoontjes plegen. Zonder tekort te willen doen aan diegene die mij echt nodig hebben, want ik ben van mening dat er echt een aanspraak op mij gedaan mag en kan worden, moet ik u zeggen dat ik niet persoonlijk alle aanvragen behandel. Ik heb een aantal schatten van assistenten die mij bijstaan. Als ik schat dat mijn collega’s een incident prima kunnen behandelen en u daarmee geholpen kunt worden, zult u gebeld worden door Henriette of Claudia. Soms echter vraag ik mijn collega’s van het front-Office, de dames en heren die u aan de “draad” krijgt als u 0900-8844 belt, om te zeggen dat er geen reactie van mijn zijde gaat komen. Zelfs met assistenten moeten we de lijst met verzoeken prioriteren. Dat kan vervelend overkomen, maar daardoor komt er wel ruimte voor de incidenten die echt behandeling behoeven.

Als ik u waarschuw voor zaken als Ierse klusjesmannen, scharenslijpers, zogenaamde thuiszorgmedewerkers, nieuwe buurvrouwen die zich aandienen met een bloemetje, valse meteropnemers en andere zaken dan ga ik niet over 1 nacht ijs. Ik heb gewikt en gewogen en vooral veel last gehad van malafide personen die bij u de spulletjes komen weghalen of geld aftroggelen. Het staat u uiteraard vrij om wel zaken met deze lui te doen als u meent dat u daar goed aan doet. Uiteraard zijn er ook bonafide thuiszorgmedewerkers, Ierse, Belgische, Duitse, Spaanse en Nederlandse klusjesmannen, scharenslijpers, meteropnemers en wel aardige nieuwe buren. Bij mij komen ze echter niet aan de deur. Ik zoek ze wel op in het telefoonboek als ik ze nodig heb, maar dat terzijde. Het staat u vrij om mijn tips wel of niet ter harte te nemen en daar iets mee te doen. Ik hoop dat ik daarmee een punt heb gemaakt. Mijn telefoon staat echter niet aan voor het debatteren over uitspraken die ik doe. Zo ontzettend extreem zijn die namelijk niet, mijns inziens.

Dat gezegd hebbende, heb ik vanavond extra gewerkt om u weer te voorzien van de nodige incidenten. De intocht van Sinterklaas is achter de rug en ik, als evenementencoördinator, heb daar behoorlijk wat voorbereiding in zitten, zeker met de Pietendiscussie die gaande is. Nu de afwikkeling nog en dat kost ook nog wel wat energie. Ik ben bezig met een tweetal jeugdzaken waar mijns inziens veel aandacht naar uit moet gaan en die geef ik dan ook.

Opvallend aan de afgelopen 2 weken zijn de auto-inbraken die de kop weer opsteken. Wederom gericht op navigatiesystemen. Opmerkelijk toch dat niemand iets hoort en merkt, auto’s op onduidelijke manieren worden opengemaakt en hele systemen worden gedemonteerd. Ik hoop dat u begrijpt dat als u niets hoort of ziet, u woont namelijk naast de auto, het voor ons een hele kluif is die lui te snappen. Ze doen dit kennelijk snel, geluidloos en onzichtbaar en meerdere malen per nacht waarna ze als geesten weer verdwijnen. We doen wel alles wat er in ons vermogen licht, we surveilleren gericht, controleren verdachte voertuigen en personen, gaan op de “voetjes” de wijk in, bereiden elektronische hulpmiddelen voor maar beseffen ons ook dat zolang er vraag naar is, diefstallen altijd blijven plaatsvinden.

We moeten ook alert blijven op woninginbraken. Zeker in onze naaste omgeving zien we een stijging en dat kan zich zomaar weer naar Naarden verplaatsen. Bel onmiddellijk de politie als u iets verdachts ziet en 112 op heterdaad. Laatst was ik bij een ramkraak en vertelde een buurvrouw mij dat ze wel glasgerinkel en piepende autobanden had gehoord maar dat ze dacht dat het bij de bank was. “Ach, dat hoor je wel vaker, een dergelijk plofkraakje bij de bank. Ik ben maar weer gaan slapen. Ik wist niet dat het bij mijn buren plaatsvond. Verschrikkelijk voor mijn buren zeg.”

Het heerlijke avondje is achter de rug en we gaan toewerken naar de komende kerstdagen en Oud en Nieuw. Vooral de jaarwisseling is voor de politie (en andere hulpverleners) een zeer bijzondere tijd. Dat begint al in de weken daarvoor. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en gevaarlijker, de overlast neemt toe, op de gekste plekken komen we zwaar vuurwerk tegen en er worden spullen vernield. Wat denk je van zwaar vuurwerk bewaren onder je bed? Dan heb je toch het verstand van een fruitvlieg? Niet alleen is het voor jezelf gevaarlijk, maar zeker voor de omwonenden. Ik heb laatst een filmpje gezien waarin een auto volledig werd opgeblazen door slechts een paar illegale bommetjes. Onvoorstelbaar dat je je kinderen zoiets in huis laat halen en je gezin en buren in gevaar brengt. Ook nu al zijn de eerste publieke zaken al weer opgeblazen. Mensen! Kijk eens kritisch naar je kind en zorg dat ze geen illegaal vuurwerk aanschaffen. Levensgevaarlijk. Ennuh, voor de volwassenen die naar het buitenland  gaan om vuurwerk aan te schaffen. Bedenk even wat voor een voorbeeld je stelt aan je kinderen en in wat voor een gevaarzetting je jezelf en anderen brengt. Doe het niet en koop je vuurwerk gewoon in Nederland bij de vuurwerkspeciaalzaak. Dit jaar mag je op 31 december pas om 18.00 uur vuurwerk afsteken, dat is 8 uur later dan voorgaande jaren. Er wordt gecontroleerd en je krijgt een bekeuring als je het eerder afsteekt.

WONINGINBRAKEN

Tussen 7 en 11 november probeerde men in te breken in een woning aan de Diaconessenlaan (Componisten). Men probeerde een raam te forceren. Onbekend waarom dit niet is gelukt. Het huis stond overigens leeg.

Tussen vrijdag 14 en zaterdag 15 november werd er via de achterzijde ingebroken in een woning aan de Cattenhagestraat. De hele woning werd overhoop gehaald en men nam de vreemdste dingen mee, zoals een koffieapparaat en een huistelefoon.

Tussen 23 en 30 november werd er ingebroken in een woning aan de Godelindeweg (Rembrandtpark). Onbekende klommen op het balkon, sloegen een ruitje in en verbraken het raamboompje.

Tussen 3 en 4 december werd er ingebroken in een leegstaande woning in de van der Helstlaan (Rembrandtpark). De inbrekers wisten zich wel heel gemakkelijk een toegang te verschaffen tot de woning en namen gereedschap mee.

INBRAKEN EN DIEFSTAL AUTO

Tussen 20 en 21 oktober, 7 en 8 november, 10 en 11 november, 12 en 13 november, 17 en 18 november en 19 en 20 november vonden er inbraken plaats in personenauto’s in de wijken Ministerpark, Rembrandtpark en Componistenkwartier. Van een aantal inbraken werd pas later aangifte gedaan en droegen wij ook later pas kennis van, vandaar dat ik ze nu pas noem. Vooral BMW stond hoog op de verlanglijst van het inbrekersgilde. Op zaterdag 22 november werd zelfs een hele Porsche 911 gestolen vanaf het Adriaan Dortsmanplein. Deze Porsche kleur grijs is voorzien van het kenteken TR-21-** en is tussen 22.00 uur en 23.15 uur weggenomen. Hebt u iets gezien, bel dan 0900-8844.

Tussen donderdag 27 en vrijdag 28 november probeerde men een Alfa Romeo open te breken aan de Huizerstraatweg (Componisten). Onbekend gebleven is waarom de inbraak niet is voltooid.

Op vrijdag 28 november werd er ingebroken in een BMW aan de Kooltjesbuurt (Vesting). De portierruit werd ingeslagen en een aktetas werd gestolen. De benadeelde, een bewoner van Hilversum, deed aangifte.

DIEFSTAL (BROM)FIETS

Op maandag 10 november tussen 17.00 en 18.30 uur stal men een e-bike, Qwic easy, kleur grijs vanaf de Cattenhagestraat (Vesting).

Tussen vrijdag 14 en zaterdag 15 november stal met een Piaggio scooter vanaf de Thorbeckelaan (Ministerpark).

VERNIELING

Tussen zondag  9 en maandag 10 november werd de buitenspiegel van een Peugeot van de auto getrapt in de van Dijcklaan (Ministerpark).

Op woensdag 26 november tussen 18.00 en 22.00 uur werd de buitenspiegel van een Opel Tigra vernield in de Cattenhagestraat (Vesting).

Op vrijdag 28 november rond de klok van 11 uur, bliezen onbekenden in de Paulus Potterlaan (Rembrandtpark) een brievenbus op.

Op 4 december tussen 14.45 en 15.45 uur bliezen onbekenden wederom een brievenbus op. Dit maal in de Jan Toebacklaan (Rembrandtpark). Ik heb geprobeerd uit te zoeken wat een brievenbus ons kost maar kom daar niet helemaal uit. In ieder geval draait de samenleving deze weken weer op voor honderden euro’s aan publieke brievenbussen. Chapeau.

CONFLICTEN

Er werd in het politiebureau melding gedaan van huiselijk geweld binnen een relatie. E.e.a. is vastgelegd in ons systeem.

Op 19 november kregen vriend en vriendin het aan de stok met elkaar in het Naarderbos. Na bemiddeling van mijn collega’s besloot een van hen elders te gaan slapen en keerde de rust weder.

JEUGDOVERLAST

Op vrijdag 14 november rond 00.05 uur gooiden onbekenden  kliko’s om in de Cort vd Lindenlaan (Ministerpark). Mijn collega’s troffen niemand aan maar hebben wel de kliko’s weer rechtovereind gezet.

Op 23 november rond 00.30 uur maakte een bewoonster van de van der Helstlaan (rembrandtpark) melding van vervelende jeugd op straat. Mijn collega’s troffen niemand meer aan.

Op woensdag 26 november rond 22.00 uur zorgde een groep jeugd voor overlast in de Jan ter Gouwweg (Rembrandtpark). Mijn collega’s hebben de jongeren aangetroffen, gewaarschuwd en weggestuurd. De overlast bestond uit harde muziek en schreeuwen.

Dezelfde avond, omstreeks 23.30 uur maakte een bewoner van de Cort van der Lindenlaan (Ministerpark) melding van een groep overlastgevende jeugd bij de garageboxen. Mijn collega’s troffen de jeugd aan, waarschuwde hen en stuurde hen weg. Het waren Naardense jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar die ook al voor overlast zorgden op de Jan ter Gouwweg. Ik heb inmiddels alle ouders van deze jongeren een brief gestuurd om hen op de hoogte te brengen van de overlast.

Op woensdag 3 december rond 15.30 uur staken kinderen vuurwerk af in de Jan ter Gouwweg (Rembrandtpark). De kinderen zouden volgens melder een leeftijd hebben van 10 tot 12 jaar en de bommetjes steeds oppakken als ze niet afgingen, levensgevaarlijk dus. Mijn collega's troffen de kinderen helaas niet aan, maar mensen. Kinderen van deze leeftijd zijn zelf ook aan te spreken. Waarschijnlijk zijn het de kinderen van je eigen buren. Heel goed dat je ons belt, maar zelf aanspreken staat mij ook wel aan. Desnoods blijf je even bij ze staan en bel je ons, of spreek je de ouders aan. Laten we samen proberen overlast van vuurwerk in je straat te beperken of te voorkomen.


Op zaterdag 6 december omstreeks 21.15 uur stond er wederom een groep jeugd te schreeuwen in de Jan ter Gouwweg (Rembrandtpark). Ook deze jeugd is weggestuurd want er was sprake van luide muziek. Ook voor de ouders van deze jongeren heb ik een briefje klaar.

OVERIGE INCIDENTEN

Op woensdag 12 november omstreeks 12.00 uur probeerde een verwarde 80 jarige Bussummer met zijn fiets de A1 op te rijden. Hij werd tegengehouden door passanten en is later door de politie thuis gebracht.

Binnen een tijdsbestek van enkele weken kregen wij een aantal meldingen aangaande een gevaarlijke hond van een Vestingbewoner. Er zou sprake zijn van meerdere bijtincidenten. De gemeente Naarden was al op de hoogte en een verordening was al in de maak. Op zondag 16 november beet de hond de eigen baas met behoorlijk letsel ten gevolg. Wordt vervolgd.

Op 13 november stal een 50 jarige Bussumse in een supermarkt in het Componistenkwartier wijn en vleeswaren en ging er vandoor in haar scootmobiel. Bij haar woonadres werd ze gearresteerd door mijn collega’s en overgedragen aan de recherche. Buiten de 180 euro schadevergoeding mag ze zich bij de rechter verantwoorden.

Op 17 november reed een 29 jarige Groninger in Muiderberg met zijn auto met hoge snelheid een politieauto tegemoet. Mijn collega’s wisten hem in Naarden aan de kant te krijgen waarna bleek dat hij een ongeldig verklaard rijbewijs had. Hij was eerder gearresteerd vanwege rijden onder invloed. Ter plaatse besloot hij zijn eigen auto in elkaar te schoppen en zelfs nadat mijn collega’s aangaven dat hij daarmee moest stoppen bleef hij doorgaan. Hij werd wederom gearresteerd.

Op 7 december ontstond er een schoorsteenbrand in een woning aan de Zwarteweg (Ministerpark). De brandweer was snel ter plaatse en de schade bleef beperkt.

Overigens heb ik dit stukje even laten lezen door een collega om mij te laten weten, als lezer, of het niet TE is. Hij vond dat het kon en ik heb mijn punt hopelijk gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Mark Overliese

Wijkagent en evenementencoordinator Naarden
Ministerpark, Vesting, Rembrandtpark, Beethovenpark, Valkeveen, Naarderbos, Bos van Bredius.
Politie | Midden Nederland | Naarden en Bussum
Amersfoortsestraatweg 12, 1411 HC Naarden
Postbus 42, 1200 AA Hilversum
M 999522
T (0900) 8844
Twitter @wijkagentmark
  

Beste wijkbewoners,

Dit keer weinig meldingen in het overzicht. Wat ik u wel wil meegeven is dat er in Huizen 3 personen zijn aangehouden op verdenking van woninginbraken. Men vermoed ook inbraken in Naarden en Bussum, want de heren worden hier regelmatig gezien. Zelf heb ik een bekende veelpleger uit Naarden ingerekend, omdat hij nog 4 maanden gevangenisstraf moet uitzitten en hebben mijn collega’s een oplichter uit Naarden ingerekend, die nog 2 jaar gevangenisstraf moet uitzitten.

Helaas toch weer een inbraak in de Keverdijk. Wederom is de dader via de brandgang de achtertuin ingegaan en werd vervolgens het raam aan de achterzijde opengebroken.

Dan nog even de voor de bewoners in de omgeving Juliana van Stolberglaan. Er zijn de laatste tijd meerdere malen fietsen uit schuurtjes weggenomen. Zorg dat uw schuur goed is afgesloten want het lijkt erop dat de dader openstaande schuren zoekt om daar vervolgens iets weg te nemen.

Verder wil ik u erop wijzen dat er zeer zwaar vuurwerk in omloop is. Betreft vuurwerk met bijna de kracht van een handgranaat. Heeft u kinderen die met vuurwerk aan het stunten zijn, zorg alstublieft dat u ze goed voorlicht over de gevaren. Heeft u kennis van personen die illegaal vuurwerk verhandelen, geef dit door via meld misdaad anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

Dan het overzicht.

DE FORTLANDEN

Geen bijzonderheden.

BEDRIJVENPARK/GOOIMEER

In de nacht van 4 op 5 december werd vanaf het Gooimeer een auto gestolen.

INDUSTRIEPARK

Op 10 november 2014 tussen 18.30 uur en 20.30 uur werd er een fiets gestolen vanaf de Energiestraat te Naarden.

Tussen 14 november 17.00 uur en 15 november 08.00 uur werd er ingebroken in een pand aan de Rubberstraat. Met een stoeptegel werd het raam vernield waarna men naar binnen is gegaan. Er zijn geen goederen weggenomen. Door mijn collega’s van de forensische opsporing is bloed aangetroffen op het raam. Mogelijk volgt er een match vanuit de databank en kan een verdachte worden aangehouden.

NAARDERMEER

Geen bijzonderheden.

NAARDERMEERKWARTIER

Geen bijzonderheden.

ORANJE NASSAUPARK NOORD

In de nacht van 26 op 27 november werd op de Pr Frederik Hendriklaan een autoradio uit een auto gestolen. Het is de eigenaar een raadsel hoe de dief de auto heeft geopend, want er was geen schade.

ORANJE NASSAUPARK ZUID

Op 19 november 0mstreeks 01.00 uur kwam er een melding vanaf de Graaf Janlaan dat de melder personen op zijn dak hoorde lopen. In de omgeving troffen mijn collega’s 2 personen die zich probeerde te verstoppen. De 2 werden aangehouden. Toen collega’s bij de melder aan de bel gingen, troffen ze een hennepkwekerij in de woning aan. Ook de melder werd aangehouden. Mogelijk had het een met het ander te maken.

Tussen 12 november 00.00 uur en 13 november 13.00 uur werd op de Julianalaan een auto open gebroken en een parkeervergunning uit de auto weggenomen.

Op 22 november omstreeks 00.30 uur werd op de Comeniuslaan een ruit vernield. Er werd een stoeptegel doorheen gegooid.

Tussen 21 november 16.00 uur en 22 november 23.00 uur werd er uit een schuur aan de Juliana van Stolberglaan een fiets gestolen.

In de nacht van 25 op 26 november werd op de Rijksweg een auto opengebroken en de navigatie en airbags weggenomen. De auto stond op de oprit bij de woning.

 

In de nacht van 4 op 5 december werd een bromfiets gestolen uit de tuin aan de Rijksweg. De bromfiets stond alleen op het stuurslot.

VIERHOVEN

Tussen 9 en 13 november werden er 2 fietsen uit een garagebox weggenomen aan de Prinses Irenehof.

TUINDORP/KEVERDIJK

Tussen 12 november 13.15 uur en 23.30 uur werd er ingebroken in een woning aan de Evert de Bruijnstraat. De dader heeft via de brandgang achter de woning de achtertuin betreden. Vervolgens is een achterraam opengebroken met een breekvoorwerp. Goederen uit de woning zijn weggenomen.

In de nacht van 24 op 25 november werd vanaf een parkeerplaats aan de Vaartweg een motor gestolen.

Op 30 november tussen 20.00 uur en 21.30 uur werd op de Gen Kraijenhoffstraat een fiets uit de voortuin gestolen. De fiets was niet afgesloten.

Met vriendelijke groet,

Dennis van den Berg

Wijkagent Naarden
Politie | Midden Nederland | Naarden en Bussum
Amersfoortsestraatweg 12, 1411 HC Naarden
Postbus 42, 1200 AA Hilversum
M 0627098973

REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha