Uw mening?


18-02-13 TWEE WEKELIJKS BERICHT VAN ONZE WIJKAGENT

Ik ga dit keer niet in op de incidenten. Het overzicht spreekt voor zichzelf. Ik wil graag mijn collega wijkagent Dennis van den Berg aan het woord laten.

“Mijn naam is Dennis van den Berg en ben in november 2005 de politieopleiding begonnen. Deze opleiding heb ik afgerond in november 2009, waarna ik in de directe hulpverlening (afhandelen van 112 meldingen) ben gaan werken. Dit ben ik gaan doen binnen het wijkteam Naarden/Bussum en heb dit altijd met veel plezier gedaan. In 2012 kwam er een vacature vrij voor wijkagent Naarden. Omdat het afhandelen van 112 meldingen vaak een oplossing is voor de korte termijn en de wijkagent onder andere oplossingen probeert te zoeken voor de lange termijn, heb ik gesolliciteerd op deze vacature en ben ik aangenomen. Vanaf juli 2012 ben ik samen met Mark, wijkagent van de gemeente Naarden. Mocht u mij willen bereiken dan kan dit via het 0900 8844 telefoonnummer of mailen naar dennis.van.den.berg@gooi.politie.nl. Volgen via Twitter kan ook, @WijkagentDennis.”

INBRAAK WONING

Tussen 25 en 28 januari werd geprobeerd via de voordeur een inbraak in een woning te plegen aan de Evert de Bruijnstraat (Keverdijk). Het bleef bij een poging.

Tussen woensdag 30 januari te 19.00 uur en donderdag 31 januari te 09.00 uur werd een leegstaande woning aan de Rijksweg (Oranje Nassaupark) opengebroken. Een raam aan de voorzijde werd verbroken maar er wordt niets vermist.

Op donderdag 31 januari tussen 09.00 en 14.00 uur werd ingebroken in het tuinhuis van een woning aan de Comeniuslaan.(Oranje Nassaupark). Een raam werd opengebroken en een spelcomputer gestolen.

Op zondag 3 februari tussen 12.00 en 23.00 uur werd via de achterdeur van een woning aan de van Houtenlaan (Ministerpark) een inbraak gepleegd. Computerapparatuur en sieraden werden gestolen.

Op woensdag 6 februari rond 05.00 uur werd waarschijnlijk door hengelen de voordeur van een woning aan de Pater Wijnterlaan (Oranje Nassaupark) geopend. De boeven gingen er vandoor met computerapparatuur.

Op donderdag 7 februari rond 19.00 uur verstoorde een bewoner van de Rembrandtlaan (Rembrandtpark) een inbraak in haar woning via de achterdeur. 2 mannen, een jonge (16-20) en een oudere (30) in donker gekleed liepen weg richting Jan Steenlaan. Waarschijnlijk vertrokken ze in een kleine donkere auto.

Tussen donderdag 7 februari te 23.00 uur en vrijdag 8 februari te 07.00 uur werd via de voordeur ingebroken in een woning aan de Graaf Willem de Oudelaan (Oranje Nassaupark). Computer- en videoapparatuur werd gestolen alsmede de auto, een Volkswagen Polo.

INBRAAK AUTO

Tussen 28 januari en 2 februari werd geprobeerd in te breken in een Renault Espace aan de Heemskerklaan (Ministerpark). Het bleef bij een poging.

Op dinsdag 5 februari tussen 21.00 en 23.00 uur werd aan de Kooltjesbuurt (Vesting) een Audi opengebroken. Een laptop werd vanuit de auto gestolen.

JEUGDOVERLAST

Op maandag 28 januari rond 17.00 uur belde een bewoonster van het Binnenhof (Ministerpark) dat buurtjongens sneeuwballen gooiden tegen haar ramen. Ze had foto’s gemaakt. De jongens werden herkend en mijn collega’s hebben een hartig woordje met de jongens en hun ouders gesproken. De jongens hebben hun excuses aangeboden.

Op vrijdag 1 februari rond 23.30 uur had een bewoner van de Cort vd Lindenlaan (Ministerpark) last van een groep luid pratende jeugd. Mijn collega’s troffen de groep aan. Het bleek te gaan om een feestje dat net geëindigd was en de groep is weggestuurd.

Op vrijdag 1 februari rond 23.00 uur zou een groep jeugd voor overlast zorgen op de Amersfoortsestraatweg (Componisten). Mijn collega’s troffen niemand meer aan.

Op zaterdag 9 februari rond 20.30 uur gooide de jeugd met sneeuwballen tegen de ramen van een woning aan de van Limburg Stirumlaan (Keverdijk). Mijn collega’s troffen de “lieve” jeugd niet meer aan. Ook de buren belden voor dezelfde groep.

HUISELIJK GEWELD EN ANDERE CONFLICTEN

Op zaterdag 2 februari ontstond een ruzie tussen echtelieden waarbij de vrouw onze hulp inriep. Er waren geen strafrechtelijke zaken en na advisering zijn we weer met vervolg gegaan. E.e.a. vond plaats in het Ministerpark.

Op zaterdag 2 februari laaide een langslepend burenconflict op in het Componistenkwartier. Er waren geen strafrechtelijke gedraging en er is voor mij geen reden te interveniëren.

DIEFSTAL (BROM)FIETS

Tussen donderdag 7 februari te 23.30 uur en vrijdag 8 februari te 09.00 uur werd vanaf de Jan ter Gouwweg (Rembrandtpark) een bromscooter, merk Yamaha gestolen.

OVERIG

Op donderdag 31 januari rond 13.45 uur ontstond brand in een woning aan de Vaartweg (Keverdijk). De bewoner is hierbij overleden.

AANHOUDING

In Naarden arresteerden we tijdens carnaval een inwoner van Naarden voor het niet willen opvolgen van aanwijzingen van een verkeersregelaar en later niet voldoen aan een vordering gegeven door een politieambtenaar.

VOORUITZIENDE BLIK

Ik verwacht hetzelfde beeld voor de aankomende 2 weken. Vorig jaar echter werden er behoorlijk wat auto’s opengebroken, dus zorg dat waardevolle spullen uit de auto zijn.

Een tip voor de voorzitters. Je kunt bij mij spiegelhangers halen. Groene kaarten voor aan de binnenspiegel waarop de tekst gedrukt staat:”LET OP, in deze auto liggen geen waardevolle spullen”. Mail meeven als je een stapel wilt komen halen.

Met vriendelijke groet,

Mark Overliese

Wijkagent Naarden

Politie | Midden Nederland | Naarden en Bussum

Amersfoortsestraatweg 12, 1411 HC Naarden

Postbus 42, 1200 AA Hilversum

M 999522

T (0900) 8844

Twitter @wijkagentmark

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De
informatie in dit emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van
aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en
of een verschoningsrecht vallen.
-----------------------------------------------------------------
REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha