Uw mening?


26-04-11 Mededeling ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ''Apostolische kerk" te Naarden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden hebben op 21 april 2011 bekend gemaakt dat ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), met ingang van 22 april 2011 voor een periode van zes weken (tot en met 2 juni 2011) voor een ieder ter inzage ligt: Het ontwerpbestemmingsplan “Apostolische kerk” alsmede de daarop betrekking hebbende stukken. In het kader van artikel 3.8 lid 1.b. Wro kunt u hierbij de gegevens van de bestanden van het digitale ontwerpbestemmingsplan “Apostolische kerk” te Naarden op www.ruimtelijkeplannen.nl vinden. Tevens is een hardcopy van het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. U kunt binnen 6 weken na 22 april 2011 uw zienswijze kenbaar maken. - Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 5000, 1400 AA Naarden, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Apostolische kerk” - Digitale zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen gemaild worden naar het volgende e-mailadres: info@naarden.nl, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Apostolische kerk”.
REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha