Uw mening?


16-11-10 Spelen op het voormalig terrein Minister Calsschool
Spelen Tijdens de informatieavond op 30 augustus werd †de vraag gesteld of het voetbalveld niet verbeterd kan worden zodat er voor oudere kinderen in de wijk meer speelgelegenheid komt. De gemeente vindt dit een goed plan maar koppelt deze ideeŽn en planvorming los van de sanering. Begin 2011 zal samen met het buurtplatform dit onderwerp worden opgepakt en worden alle kinderen in de wijk benaderd. Om het bestaande voetbalveld meer af te schermen wordt komende winter wel een heg aangeplant langs de weg.
REACTIES
(verplaatst) De buurtbewoners mogen ideeŽn aandragen voor de precieze invulling. Samen met buurtplatform Parkwijk Naarden en vertegenwoordigers van het Naardermeerkwartier wordt momenteel geÔnventariseerd welke voorkeuren bewoners van de wijk hebben. Die voorkeuren zullen worden gepresenteerd. Eventuele aanvullende wensen kunnen op de informatieavond naar voren worden gebracht. Vervolgens kunnen alle aanwezigen aangeven naar welke variant hun voorkeur uitgaat. Helaas dat is niet gebeurd! Geacht hoofd ruimtelijke ordening, Ik zou graag willen dat de hr.Kikkert kontakt met mij op neemt omtrent het op de tekening aangelegde trasť en zich de situatie ter plekke in ogenschouw komt nemen zodat dit gewijzigd kan worden en de wandelaars niet direkt langs ons huis lopen,er is volgens mij ruimte genoeg het wandelgebied te wijzigen! Vriendelijke groet en hoop wat meer te horen dan alleen een brief. Arie kamphorst J.W.Frisolaan 66
Door Arie Kamphorst op 21-12-2010
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha