Agenda


30-10-14 Veiligheidsavond

Informatieavond buurtplatforms Parkwijk en RemCom  

 

In samenwerking met de Buurtplatforms Parkwijk en RemCom wordt op donderdagavond 30 oktober a.s. voor bewoners uit de wijken Rembrandtpark, Componistenkwartier, Oranje-Nassaupark Noord en Zuid, Ministerpark, Fortlanden en Naardermeerkwartier een informatieavond gehouden over veiligheid in en om het huis. De organisatie is in handen van de gemeente Naarden.

 

Bij eerdere bijeenkomsten lag het accent op preventie van criminaliteit en inbraak. Dit keer is in samenspraak met de buurtplatforms gekozen voor een breder thema: “Veiligheid in en om het huis”. Hierbij kunt u denken aan brandveiligheid, sociale veiligheid en hulp bij ongevallen. Het exacte programma kunt u vinden op de website van de gemeente, www.naarden.nl.

 

De informatieavond wordt gehouden in De Witte Kerk aan de Kon. Wilhelminalaan 15. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom en is er koffie en thee.

 

Aanmelding

Wilt u deze avond bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via wijkgerichtwerken@naarden.nl. Beschikt u niet over een computer dan kunt u zich via het algemene tlefoonnummer van de gemeente Naarden aanmelden: (035) 695 78 11. Mocht het aantal aanmeldingen de capaciteit van de ruimte te boven gaan, dan wordt u daarover geïnformeerd.

 

U maakt kans op een gratis rookmelder!

Elke 10e aanmelder die de avond bezoekt ontvangt van de gemeente een rookmelder die voldoet aan de kwaliteitseisen die de brandweer daaraan stelt.