Menu Sluiten

AED dekking

Buurplatform Parkwijk Naarden heeft als een van de speerpunten om zich in te zetten voor een 100% AED dekking in het gebied waarin Parkwijk Naarden actief is. Het doel is om tot zo veel mogelijk (24 uur per dag bereikbare) AED’s te komen.

In 2018 heeft PWN een subsidieactie gehouden, met als doel om de dekkingsgraad van 24 uur per dag bereikbare AED’s te vergroten. Tijdens deze actie zijn 3 Buurt AED’s mede gerealiseerd.
Het voornemen is om deze actie in 2019 weer op touw te zetten. Daarnaast willen we in kaart brengen waar de huidige AED’s binnen onze wijken zich bevinden.

Buurtplatform Parkwijk heeft daartoe een werkgroep AED in het leven geroepen.
De leden van deze werkgroep zijn:
Carmen Epskamp
Saskia Bierens-de Haan
Wolter Eschauzier (bestuurlid) – wolter.eschauzier@parkwijknaarden.nl