Wijkschouw 10 mei 2014


Groenschouw Oranje Nassaupark Noord


Op 10 mei was Oranje Nassau Park Noord aan de beurt. Ook hier heeft een groepje bestaande uit leden van buurtvereniging Parkwijk, buurtbewoners en mensen van de gemeente, dit maal Ed Gerritsen, Heidi van Otten  en wethouder Marleen Sanders, gekeken en het volgende is opgevallen:


  • Bij de heesterbeplanting in het Sophiaplantsoen vraagt men zich af of dit gesnoeid kan worden. Afgesproken is dat op korte termijn (zomer 2014) het opslag wordt verwijderd/gesnoeid. In het najaar worden aanwonenden door de gemeente per brief geïnformeerd over het snoeien van de heesterbeplanting in de winter 2014/2015.
  • Vorig jaar zijn in het Sophiaplantsoen  takken van bomen gesnoeid n.a.v. de reguliere bomencontrole die eens in de drie jaar plaatsvindt.  Uit deze controle bleek dat de aanhechting aan de stam de takken niet lang meer kon dragen. Er was dus een verhoogd risico op breuk.

 


Wijkschouw 1 februari 2014


Groenschouw Fortlanden


Op 1 februari hebben we door Fortlanden gewandeld om te bekijken hoe het daar met het openbare groen gesteld is. Een groepje bestaande uit leden van buurtvereniging Parkwijk, buurtbewoners en mensen van de gemeente, Heidi van Otten en Ed Gerritsen, zag de volgende dingen:


  • Op het scoutingterrein worden werkzaamheden verricht, o.a. afgravingen. De situatie met de tent (vergunning?) is onduidelijk.
  • Bosplantsoen en groenstrook achter Schout: er is overleg met mw. Wagenaar, beleidsmedewerker groen van de gemeente, John Drost, Ed Gerritsen en Heidi van Otten, met als doel helder te krijgen wat er is toegezegd in het verleden. Regelmatig snoeien betekent in principe een maal per vijf jaar. Er is bewust voor gekozen om een buffer te creëren tussen de woonwijk en het Naardermeer. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er door bewoners zelf gesnoeid wordt. In 2015 wordt er gekeken of er gesnoeid of uitgedund moet worden.
  • Bosplantsoen langs Verlengde Fortlaan: elke drie jaar wordt er een schouw van alle bomen gedaan op ziektes, zwakke plekken etc., zodat er tijdig ingegrepen kan worden. Er is te veel grond gestort onder de bomen, vermoedelijk door bewoners, wat slecht is voor de bomen, en gevallen blad wordt niet geruimd. Als de onderbegroeiing weg is, wordt deze niet meer vervangen omdat dit zeer onderhoudsintensief is.
  • Fietsen en scooters over het wandelpad achterkant Schout: de gemeente gedoogt incidentele fietsers. Als er een BOA (opsporingsambtenaar) gaat controleren, wordt iedereen bekeurd, ook mensen uit de buurt.
  • Nagegaan wordt wat de frequentie is van het baggeren achter het Vituscollege.

 


Plannen groenstrook Fortlanden

Groen

Op hoofdlijnen is er een ontwerp gemaakt, grofweg gebeuren er drie dingen: de bomen worden gesnoeid, op sommige stukken wordt de beplanting vervangen en op sommige stukken wordt nieuwe beplanting aangebracht. In onderstaande tekening staat het voorlopige plan.

Iedereen gaf ons te kennen dat het besloten karakter van het parkje belangrijk is. Ook dat er een slingerend pad doorheen loopt en het geen strakke beplanting is zag iedereen als een goed kenmerk. Ons doel is daarom ook om dat te behouden, tegelijk is het op sommige plekken toch nodig om alle beplanting te vervangen. Vaak is dit omdat er bramen of klimop doorheen groeien en die kunnen alleen verwijderd worden als dit geheel met wortels gebeurd. Aanwonenden ervaren dan overlast van het groen en dit is alleen op te lossen door in het hele vak de beplanting te vervangen. In de tekening is aangegeven wat bedacht is, als het niet gekleurd is dan gebeurd er ook niets.


Er zijn nog geen soorten vastgesteld voor de nieuwe beplanting. Dit wordt gedaan door onze experts bij wijkbeheer. In het beplantingsplan wordt ook opgenomen de renovatie van de groenperken bij de parkeerplaatsen langs de Schout (uiteraard niet die vakken die afgelopen winter al zijn opgeknapt). Alle bewoners krijgen voor 1 december het beplantingsplan per brief opgestuurd.

Speeltoestellen

De speeltoestellen blijven op hun huidige plekken staan. Er worden een paar kleine toestellen bij geplaatst, 1 ervan wordt geschonken door het buurtplatform. De nieuwe speeltoestellen zijn bedoeld voor kinderen van 0-5 jaar. Ook wordt de schommel gerepareerd.


Opknappen groen en speelvoorzieningen bij Drossaard 

In de winter van 2013/2014 zal de gemeente het groen en de speeltuin in het centrum van de Fortlanden opknappen. Het gaat om het gebied dat ligt tussen de Vierschaar, Drossaard, Thessaurier en Schout. 

Natuurlijk zijn al uw ideeën en suggesties welkom. Klik hier om een bericht te plaatsen op het blog. 
Wilt u liever per mail reageren, klik dan hier om een mail te sturen naar het bestuur.


Wijkschouw 8 juni 2013

Op zaterdag 8 juni 2013 houdt het buurtplatform Parkwijk samen met de gemeente een wijkschouw.

Inwoners van Fortlanden, Ministerpark, Oranje Nassau Park Noord en Zuid en het Naardermeerkwartier kunnen hiervoor punten aandragen. Kent u bepaalde plekken waar structureel sprake is van zwerfafval, zijn er groenvakken die in uw ogen opgeknapt of veranderd moeten worden? Geef deze dan door via secretaris@parkwijknaarden.nl.