Welkom bij Parkwijk Naarden

Even voorstellen
 
In oktober 2008 is wijkvereniging Parkwijk Naarden opgericht. De vereniging bestaat uit inwoners van de wijken Oranje Nassaupark Zuid - en Noord, Ministerpark, Fortlanden en Naardermeerkwartier die zich erg betrokken voelen bij hun leefomgeving. 

Als wijkvereniging Parkwijk hebben we een aantal doelen geformuleerd: 
  • verbeteren van de leefbaarheid;
  • vergroten van de kwaliteit van wonen en woonomgeving;
  • vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij de buurt en buren;
  • verbetering van de veiligheid en het imago van de wijken. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn er een aantal zaken waar wij als wijkvereniging bij betrokken zijn. Zo ondersteunen, begeleiden en organiseren we activiteiten. We stimuleren initiatieven van buurtbewoners door te fungeren als een overlegorgaan met onder meer gemeente, woningcorporaties, politie en aannemers. En we zorgen voor goed contact met alle andere mogelijke partijen die in onze wijken actief kunnen zijn, voor zover het om gemeenschappelijke zaken gaat.

Wat vindt u?

Zijn er zaken waar u uw mening over wilt geven? Heeft u een leuk initiatief waar wij u bij kunnen ondersteunen? Of heeft u een vraag aan ons? Neem dan eens een kijkje op ons blog. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen en meepraten over allerlei onderwerpen. die betrekking hebben tot de wijken van Parkwijk.

Voor direct contact kunt u het formulier invullen op de pagina contact.